👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Fysik åk 8 ht-18/vt-19 Magnetism & Elektromagnetism

Skapad 2018-12-20 14:27 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik
Det finns både naturliga och konstgjorda magneter. Ett sätt att tillverka magneter är att använda elektricitet. I den här fysikkursen undersöker vi magneter på olika sätt och upprepar några intressanta försök som gjorts genom historien. När den danske forskaren Hans Christian Ørsted år 1821 ledde elektrisk ström genom en kabel såg han av en slump att en kompassnål som råkade ligga på bordet rörde sig. Då förstod han att det fanns ett samband mellan elektricitet och magnetism, men han lyckades inte förklara det. Den engelske forskaren Michael Faraday lyckades några år senare med det. Han drog slutsatsen att om elektricitet kan få magneter att röra sig kan magnetism i rörelse ge elektricitet.

Innehåll

Magnetism och elektromagnetism FYSIK -18/19

Mål för elev

 • beskriva och förklara begrepp när det gäller fenomen som elektrisk spänning, ström och resistans samt magnetism, elektromagnet, elmotor, elgenerator och transformator 
 • planera och genomföra vetenskapliga undersökningar om hur man bygger elektriska kretsar och hur de fungerar 
 • Känna till energiprincipen och ge exempel på olika energiomvandlignar

Innehåll

 • hur magnetism upptäcktes och hur nya kunskaper idag har gett oss tekniska lösningar 
 • skillnaden mellan en vanlig magnet och en elektromagnet
 • hur sambandet mellan elektricitet och magnetism upptäcktes och hur det utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning idag, till exempel elvispen och transformatorn 
 • hur elektromagneter kan användas för att skapa rörelse i en elmotor eller för att skapa elektrisk energi i en generator 
 • hur upptäckten av sambandet mellan elektricitet och magnetism har revolutionerat den tekniska utvecklingen i samhället och därmed förändrat människans levnadsvillkor 
 • hur forskning i Sverige är på väg att revolutionera eldistributionen i världen

Genomförande

Vi arbetar både teoretiskt med föreläsningar, instuderingsfrågor och enkla undersökningar samt med laborationer som hör ämnet till. Ni ska även själv försöka skriva en laborationsplanering.

Bedömning

Skriftligt prov. Labrapporter.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Matriser

Fy
Jä Fysik åk 8 -18/19 Magnetism & Elektromagnetism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp och samband
Du kan beskriva hur en elektromagnet är uppbyggd och används. Du har grundläggande kunskaper om elektromagnetismen och visar det genom exempel och beskriver dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring elektricitet och magnetism och visar då på enkelt samband.
Du kan beskriva hur induktion uppstår samt vilken typ av ström vi får och varför. Du har goda kunskaper om elektromagnetismen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring magnetism och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan beskriva hur en transformator är uppbyggd och kan beräkna hur denna skall vara konstruerad. Du har mycket goda kunskaper om elektromagnetismen och visar det genom att förklara och visa på samband och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring magnetism och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Laborationer: Planera, genomföra och dokumentera undersökningar.
Du för ett enkelt resonemang kring resultatets rimlighet och ger bidrag till förslag på hur din undersökningen kunde gjorts bättre. Du gör en enkel labrapport. Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du för ett mer utvecklat resonemang kring resultatet rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du gör en mer utvecklad labrapport. Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du för ett välutvecklat resonemang kring resultatet och ger egna förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du kommer med egna frågeställningar som kan undersökas. Du gör en väl utvecklad labrapport. Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.