👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundarbete Självkänsla

Skapad 2018-12-20 22:11 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Värdegrundsarbete om självkänsla handlar om att som pedagog lyfta varje barn och att stärka barnet så att dennes självbild stärks, att jag duger som jag är, att jag ska våga prova nya saker. Pedagogen vägleder barnet hur det egna agerandet påverkar omgivningen.

Innehåll

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga at ta ansvar för sina egna handlingar
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

Syfte:

Värdegrundsarbete om självkänsla handlar om att som pedagog lyfta varje barn och att stärka barnet så att dennes självbild stärks, att jag duger som jag är, att jag ska våga prova nya saker. Pedagogen vägleder barnet hur det egna agerandet påverkar omgivningen. Varje barn ska känna sig sedda på förskolan och känna trygghet. Barnen ska få en förståelse för att varje barn är lika mycket värda och att vi tillsammans ska vara en grupp där alla är trygga och vågar uttrycka sig.

 

Aktivitet/metod:

  • Vi kommer att arbeta med Alfons Åberg
  • Flanosagor
  • Böcker/Polyglut
  • Samarbetsövningar/lekar
  • Vi diskuterar om känslor
  • Barnen får vara med och bestämma lekar/mat
  • Stopp min kropp/att säga nej

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med självkänsla ska genomsyra hela den pedagogiska verksamheten och dagligen synliggöras i de olika aktiviteterna så att varje barn blir sedd.

Vi arbetar i mindre grupper under veckan för att kunna ge varje barn lite mer tid/uppmärksamhet.

Vi kommer att arbeta med känslor, hur känner jag osv. Rita olika ansiktsuttryck.

Barnen kommer att få lämna in förslag på vilken mat de vill ha.

Barnen kommer att få leka lekar utifrån deras önskningar och se att det finns turordning för att lek ska fungera.

 

 

 

Resultat - hur blev det?