👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering ht. 18 åk 2

Skapad 2018-12-20 22:24 i Haverdals byskola Halmstad
Beskrivning av arbetet med introduktionen av programmering.
Grundskola F – 3 Teknik
Vad är programmering? Under ett antal veckor kommer eleverna i åk 2 få lära sig mer om grunderna i programmering samt prova på programmering.

Innehåll

Vi ska lära oss:

- vad programmering är.

- olika begrepp som hör till programmering.

- hur man programmerar på ett enkelt sätt.

För att lära oss detta kommer vi att

Att på olika sätt jobba med olika symbolkort för att skapa koder som vi själva ska följa.

Det innebär att vi ska:

- titta på programmet "Programmera mera" på UR

- skapa egna banor och sedan programmera varandra att följa den (dansmatte)

- jobba med kodsystem i form av symbolbilder

-jobba med digitala enheter (chromebooks) och  programmera i spel i exempelvis code.org.

 

Du visar dina kunskaper genom att

- vara delaktig och aktiv under lektionerna: svara, lyssna, diskutera, berätta.

-på ett enkelt sätt redogöra för vad programmering är.

- på ett enkelt sätt kunna programmera i exempelvis code.org.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3