Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och spel 1-3

Skapad 2018-12-21 09:30 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Vi tränar på att delta i olika typer av laglekar och spel. Vi kommer också att prata om hur lekar/spel fungerar och vad vi lär oss i dem.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.3-8

Förmågor

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Övergripande mål och riktlinjer

Planeringen utgår från ett etiskt perspektiv och syftar till att eleven

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
 •  får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 • tillsammans med elever planerar och utvärderar undervisningen,

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. 

Enkla lekar och deras regler.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel. 

Isvett

Hälsa i form av hygien.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Du kan delta i olika lekar genom att följa de regler som finns och anpassa dina rörelser till aktiviteten.
 • Du kan förklara hur en lek går till eller ställa frågor som gör att du lär dig mer om den.
 • Du kan berätta vad vi har tränat på och varför det är bra att kunna.
 • Du kommer att ge feedback, kamratrespons i samband med olika spel, utifrån en checklista på vad som ska finnas med i ett spel/en lek.

 • Lektionerna avslutas med att du kan ge en återkoppling till lektionsmålet, vad vi skulle ha tränat på och hur det gick, individuellt och i grupp.

    

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 Centralt innehåll:

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Enkla lekar och deras regler.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek och hälsa,
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel.
 • Planerad elevmedverkan
 • Vi kommer att gå igenom vad vi ska lära oss och tillsammans planera vad vi kan använda för aktiviteter för att göra det. Eleverna kommer också att få testa på nya aktiviteter för att bredda deras erfarenhet.
 • Vecka

  3

  "Jag och bollen"

  Plintboll

  "Jag och bollen"

  Plintboll

  4

  "Jag och bollen"

  Innebandy

  "Jag och bollen"

  Innebandy

  5

  "Vi och bollen"

  Innebandy

  "Vi och bollen"

  Innebandy

  6

  "Jag och bollen"

  Basket

  "Jag och bollen"

  Basket

  7

  "Vi och bollen"

  Basket

  "Vi och bollen"

  Basket

  8

  Önskespel

  Önskespel

Uppgifter

 • Instruktion till Egen Planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Rörelse och lek år 2-3

På väg
Godtagbara kunskaper
Rörelse och lekar
Du kan till viss del delta i lekar och spel i olika miljöer och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten. Du kan visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar, spel och idrotter.
Du kan delta i lekar och spel i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten. Du kan visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar, spel och idrotter.
Simning
Du behöver träna mer på att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
Du kan balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
Hälsa och livsstil, kommunikativ förmåga
Du försöker att enkelt berätta om dina egna upplevelser av olika aktiviteter. Du försöker också berätta lite om hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan enkelt berätta om dina egna upplevelser av olika aktiviteter. Du kan också berätta lite om hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande
Du försöker att på ett enkelt sätt beskriva hur man förebygger skador som man kan få när man lekar, spelar och idrottar.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur man förebygger skador som man kan få när man lekar, spelar och idrottar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: