👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och kyla

Skapad 2018-12-21 09:51 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 6 Fysik
Varmt eller kallt, temperaturen skiftar och förändras på vår jord så också i energiflödet mellan föremål som har olika temperatur. Du ska få lära dig mer om hur du kan påverka energiflödet, t ex med hjälp av kläder, termos och husisolering. Du ska också få titta närmare på mätningar och mätinstrument, t ex klockor, vågar och måttband.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- Känna till mätningar och mätinstrument och hur de används i undersökningar.

- Känna till partikelmodellen.

- Känna till energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

- Känna till hur man kan påverkar energiflödet, till exempel med hjälp av kläder , termos och husisolering.

 

Så här kommer vi arbeta:

Lärarledda genomgångar där vi går igenom mätningar, energiomvandling, isolering mm

Fördjupningar av ord och begrepp

Läsförståelse

Filmer med efterföljande diskussioner

Eget arbete där du planera ditt eget hus

 

 

Bedömning

 

Hur du använder viktiga ord och begrepp.

Eget arbete i husprojekt.

Hur du resonerar i diskussioner.

Avslutande prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Värme och kyla

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vattnets olika former Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
Medverka i samtal kring vattnets olika former och vattnets betydelse.
Kan delvis berätta om vattnets olika former.
Kan berätta om vattnets olika former.
Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Medverka i dokumentation och undersökningar.
Kan delvis dokumentera och göra undersökningar själv.
Kan dokumentera och göra undersökningar själv.
Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
Kan medverka i samtal kring ord, begrepp och symboler.
Kan delvis berätta om ord, begrepp och symboler.
Kan berätta om ord, begrepp och symboler.