👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2018-12-21 11:17 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Biologi Svenska
Vi kommer bl a lära oss om hur djur har anpassat sig för att kunna leva i olika miljöer. Vi kommer även lära oss om vad hållbar utveckling innebär.

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer vi jobba gemensamt med:

 • vilka naturtyper vi har i Sverige
 • vilka naturtyper det finns i världen
 • vad är och hur fungerar ett ekosystem
 • vad är och hur fungerar ett kretslopp
 • vad innebär mångfald
 • människans påverkan på naturen
 • vad är och hur fungerar fotosyntesen
 • livets utveckling
 • hur vi människor förändrar naturen

Under detta arbetsområde kommer du jobba i en mindre grupp med något av följande:

 • staden
 • öppna marker
 • skogen
 • sötvatten
 • havet
 • bergsområden
 • polarområden
 • öken

Grupparbetet är tänkt att mynna ut i en muntliga presentation samt ett faktahäfte. 

Målet är att du ska:

 • kunna begreppen ekosystem, kretslopp, mångfald och fotosyntes
 • kunna ge exempel som förklarar ovanstående begrepp
 • kunna berätta om minst en naturtyp
 • känna till livets utveckling
 • känna till hur vi människor påverkar naturen (positivt och negativt)
 • kunna läsa faktatexter, ta till dig informationen och skriva egna faktatexter

Jag bedömer vid gemensamt arbete:

 • hur väl du kan beskriva människors påverkan på och beroende av naturen
 • hur väl du kan berätta om livets utveckling
 • hur väl du kan berätta om människors påverkan på naturen (positivt och negativt)

Jag bedömer vid grupparbete och redovisning:

 • hur väl du kan använda olika källor för att söka information
 • hur väl du försöker lösa och driva uppgiften framåt
 • hur väl du kan använda information som du sökt upp för att skapa egna faktatexter
 • hur väl du kan ge exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer
 • hur väl du planerar och genomför redovisningen