👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras av en känd konstnär

Skapad 2018-12-21 11:33 i Backa skola Tanum
Du ska göra en bild som kallas "parafras".
Grundskola 6 Bild Svenska som andraspråk Svenska
Parafras är när du inspirerats av en tavla och avbildat den till viss del, t ex färger, motiv eller hur bilden är uppbyggd. Man ska tydligt kunna känna igen originalbilden. Ofta lägger man till humoristiska detaljer eller händelser i parafrasen.

Innehåll

Mål:

Målet med arbetsområdet är bland annat att du ska kunna:

 • Förstå hur du använder materialet och redskapen till att genomföra uppgiften.
 • Granska en konstbild och avbilda den med en förändring.
 • Träna på att blanda färger för att få nya färger (färglära)
 • Analysera en bild och formulera vad du ser och vad du tolkar i bilden

Redovisning:

Kunna visa upp en färdig parafrasbild.

Uppgifter:

(Se mer utförligt i separata instruktioner).

 

Du har blivit tilldelad en konstnär. Börja med att välja en tavla av konstnären på nätet och skriv ut den. Denna tavla ska du ha som grund, både för din s.k. parafras och för din bildanalys.

 

Du ska göra en parafras av en tavla. Det betyder att du inspireras av en känd tavla och avbildar den till viss del, t ex färger, motiv eller hur bilden är uppbyggd (komposition). Du ska även försöka blanda färger. 

 

En parafras kan också ha ett budskap. Detta är inget du måste ha med, men det visar på en större förmåga att uttrycka sig genom en bild. 

 

Du ska även skriva en bildanalys av tavlan. Den ska innehålla beskrivning och tolkning.

 

Sist men inte minst ska du välja ut fakta om konstnären du blivit tilldelad och göra en Powerpoint om hen.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen görs på din arbetsprocess, den inlämnade bilden, bildanalysen samt din powerpointpresentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6

Matriser

Sv Bl SvA
Bild Matris - Parafras och analys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Hur eleven framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Bildspråk och uttrycksformer visar budskapet.
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du jobbar med ett enkelt motiv utan så mycket detaljer. Din bild visar en enkel händelse, som liknar originalbildens.
Du jobbar med en detaljerad bild. Din bild visar en tydlig och detaljrik händelse, som du själv kommit på. Du har inspirerats av originalbilden. Man kan se vilken originalbilden är, men du har gjort den till din egen. Du har ritat en del på frihand, utan att rita av originalbilden.
Du har gjort en intressant och detaljerad bild. Din bild är händelserik, och stämningsfull. Den visar en tydlig och händelse som du själv hittat på och utvecklat. Du har inspirerats av originalbilden. Man kan se vilken originalbilden är, men du har gjort den till din egen. Du har ritat mycket på frihand, utan att rita av originalbilden.
Tekniker, verktyg, material
Hur eleven använder tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du har blandat minst 10 färger och hanterar redskapen på en enkel nivå när det gäller penselteknik och hur du blandar färgerna.
Du har blandat mer än 10 färger och har jobbat på en utvecklad nivå med redskapen = Du jobbar noga och kan hålla dig innanför linjerna. Mindre detaljer är inte riktigt lika noga som resten. Du blandar bra, starka färger. Du kan göra färgtoningar men de är inte jämna.
Du har blandat många (fler än 10) olika nyanser med färgerna och jobbat på en väl utvecklad nivå med redskapen där du är noga t o m på minsta lilla detalj. Du blandar bra, starka färger. Du kan måla jämna färgtoningar.
Kombinera bildelement
Hur eleven kombinerar bildelement. Bildkomposition. * Då du ska använda originalets bildkomposition, tittar vi mer på hur du jobbar med att få in egna element i bilden.
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Din bildkomposition är lik originalbildens. Du har till stor del ritat/målat av. Du har några få egna detaljer med i bilden.
Din bildkomposition är lik originalbildens. Du visar djup i bilden på ett korrekt sätt, t ex är en fågel mindre om den är långt borta och större om den är nära. Du har lagt till fler egna detaljer, så att bilden blir mer personlig.
Din bildkomposition är lik originalbildens. Du har byggt upp bilden på ett balanserat sätt. Du visar djup i bilden på ett korrekt sätt. Du har lagt till fler egna detaljer, så att bilden blir mer personlig och de syns bra då du har bra kontraster (T ex om du målar en svart fågel, syns den bättre mot en vit bakgrund).
Utveckla idéer
Hur eleven utvecklar idéer inom ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Din bild och originalets händelse liknar varandra mycket.
Du har utvecklat en egen idé men som påminner om originalet.
Du har utvecklat en egen idé som skiljer sig mycket från originalet.
Formulera och välja handlingsalternativ
Hur eleven driver sitt eget arbete framåt (genom att formulera och välja handlingsalternativ).
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du har med hjälp genomfört uppgiften på en godkänd nivå. Du har inte gjort något utöver det som krävs och har tagit "den enkla vägen".
Du har själv drivit ditt arbete framåt, kommit på lösningar till dina problem. Du har fått hjälp med avancerade detaljer, eller svårigheter.
Du har själv drivit ditt arbete framåt, kommit på lösningar till dina problem. Du har utmanat dig på en svår nivå och klarat av det på ett självständigt sätt.
ge omdömen om arbetet
Hur eleven ger omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. = Du svarar enkelt på frågorna.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. = Du svarar utförligt på frågorna.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvalitet i bildarbetet.= Du svarar utvecklat och utförligt på frågorna
resonemang & koppling
Hur eleven resonerar kring uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden
Beskriva vad du ser
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Tolka bild-vad betyder det du ser
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.