👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen del 1

Skapad 2018-12-21 13:21 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Biologi
Denna första del om kroppen handlar om cellen, matspjälkningen, andning och blodomloppet.

Innehåll


LPP – Vår fantastiska kropp år 8

Människokroppen är en av alla de fantastiska organismer som finns på jorden. Kroppen består av tiotusentals miljarder celler som alla har sitt eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och organsystem i kroppen. Vi ska i detta arbetsområde titta på hur några av dessa celler och organsystem fungerar.

 

Förmågor:

·         Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör kroppen

·         Genomföra systematiska undersökningar i biologi.

·         använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva biologiska samband i människokroppen

Kunskapsmål:

·         att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer

·         hur celler är uppbyggda och fungerar samt hur de bildar vävnader, organ och organsystem

·         beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de samarbetar

·         hur stamceller kan användas för att till exempel behandla sjukdomar

·         att evolutionen har drivit fram olika typer av organsystem och kunna jämföra exempelvis hur vi och andra djur andas

 

Efter kursen ska du :

·         veta vad en cell är

·         kunna förklara cellandning och vilken funktion cellandningen har i kroppen

·         veta sambandet mellan cell, vävnad, organ och organsystem

·         veta att cellen är uppbyggd av celldelarna: Cellkärna, Cellplasma, Cellmembran, Ribosomer, Mitokondrier och Lysosomer samt deras funktion.

·         veta hur celler förökar sig

·         kunna några olika typer av celler

·         veta vad stamceller är

·         veta vad det är för skillnad mellan ursprungliga(embryonala) stamceller och specialiserade(vuxna) stamceller

·         veta vad IPS-celler är och hur de skulle kunna användas

·         veta hur celler kan kommunicera med varandra

·         veta att celler kan bilda vävnad som i sin tur skapar organ som sedan kan samarbeta i olika organsystem

·         veta hur olika organsystem samarbetar med varandra

·         veta vad ordet matspjälkning betyder

·         kunna de viktigaste näringsämnena och ge exempel på i vilken föda de finns i

·         veta hur maten sönderdelas både mekaniskt och kemiskt

·         veta struplockets funktion

·         veta kolhydraters och proteiners olika funktioner i kroppen

·         veta hur kolhydrater och proteiner är uppbyggda och vad de sönderdelas till i matspjälkningsorganen

·         kunna matspjälkningsapparaturens samtliga delar i rätt ordning och deras funktion

·         veta enzymers betydelse i kroppen

·         veta magsaftens betydelse i magsäcken

·         veta hur tarmludd tar upp näringen i tunntarmen

·         veta bakteriers betydelse i tarmen

·         veta varför vi måste andas

·         veta vilka andningsorganen är

·         veta hur andningen styrs

·         veta var och hur utbytet av syre och koldioxid sker

·         veta hur vi bildar ljud när vi talar

·         veta diafragmans funktion

·         veta hur andningsorganen skyddar sig mot t ex bakterier och fasta ämnen

·         kunna förklara hur samarbetet mellan celler, matspjälkningen och andningen går till

 

·         veta vilka blodets uppgifter är

·         kunna blodets beståndsdelar samt de olika blodkropparnas uppgifter

·         kunna beskriva lilla- och stora kretsloppet

·         kunna hjärtats funktion och delar

·         kunna skillnaden mellan de olika blodkärlen artärer, vener och kapillärer

·         veta vad kranskärlen har för uppgift

·         kunna förklara hur blodet kan ta sig från fötterna tillbaks till hjärtat.

·         veta njurarnas och leverns funktion

·         veta vad glykogen är

·         veta att blodet fördelas i kroppen efter olika organs behov

·         veta skillnaden mellan blodtryck och puls

·         veta hur olika gaser tas upp blodet

·         veta var i kroppen blodkroppar bildas

·         veta hur bloddopning går till och risker med detta

·         veta hur ett sår slutar att blöda

 

 


Några begrepp som ingår i kursen:

Cellteori, cellandning, cellmembran, cellkärna, ribosomer, mitokondrier, lysosomer, cellplasma, encelliga, flercelliga, stamceller, celldelning, vävnad, organ, organsystem, hormoner, IPS-celler, Näringsämnen (fett – kolhydrater – protein), vitaminer, mineraler,  matspjälkning, kemisk respektive mekanisk bearbetning, spottkörtel, enzym, struplock, magsaft, magsår, peristaltik, tolvfingertarm, tarmsaft, tunntarm, tjocktarm, ändtarm, bukspottkörtel, insulin, lever, gallblåsa, galla, tarmludd, peptider, bakterier, avföring,
 lungor, luftrör (bronker), luftstrupe, lungblåsor (alveoler), stämband, diafragma,

hjärta, kammare, förmak, klaffar, artärer, vener, kapillärer, aorta, stora- och lilla kretsloppet, blodkroppar, blodplasma, blodplättar, fickklaffar, segelklaffar, blodtryck, puls, muskelpump, benmärg, fibrin, njurar, lever, glykogen, hemoglobin, blodtransfusion, blodgrupp

 

 

Arbetssätt:Föreläsningar, laborationer, eget arbete, uppgifter och diskussioner.

Litteratur: Spektrum Biologi S.230-252

Bedömning: Prov onsdag 16/1 8ef gruppen och fredag 18/1 övriga grupper

 

 

Kunskapskrav för ämnet :

 

 

C

A

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har grundläggande kunskaper om kroppen och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om kroppen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om kroppen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

Uppgifter

  • Biologiprov 1 Kroppen

  • Biologiprov 1 Kroppen

  • Biologiprov 1 Kroppen

  • Biologiprov 1 Kroppen

  • Biologiprov 1 Kroppen