👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Repetition och fördjupning

Skapad 2018-12-21 13:29 i Grebbestadsskolan Tanum
Sömnadsgrunder, kudde, fördjupning blockruta.
Grundskola 4 Slöjd
I detta arbete kommer du repetera sömnadsteknikerna genom att sy en kudde. Som fördjupningsuppgift kommer ni få göra en blockruta och sy något valfritt av den.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål och syfte

Repetera och befästa grunderna i sömnad.  Få lära sig en ny teknik, lappteknik och få komma på egna ideer. Dessutom lära sig lite om om vår hantverkshistoria.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömmer:

- din förmåga att framställa och formge

- hur du tar dig an uppgiften och driver ditt arbete framåt

- I vilken utsträckning du kommer med egna ideer.

- hur säker du är med hantverksteknikerna. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Arbetet beräknas pågå under 5 lektioner.

Dessa begrepp kommer vi jobba med: 

räta, aviga, räta mot räta, tvärnåla, sömsmån.

Vi kommer titta på hur man har använt sig av lappteknik i vår historia. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Elevens förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
Elevens förmåga att utveckla egna idéer.
Eleven kan slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Elevens förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder slöjdarbetet framåt.
Eleven bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven formulerar och väljer eleven hanlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven formulerar och väljer eleven handligsalternativ som leder framåt.