Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Geometriska mönster

Skapad 2018-12-21 13:51 i Grebbestadsskolan Tanum
Geometriska mönster, enkel tesselering.
Grundskola 4 Bild
I detta arbete kommer du få göra en enkel tesselering, geometriskt mönster utifrån grundformerna. Vi kommer tillverka en tapet och lära oss vad en rapport är.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

- Få lära sig om hur man kan skapa mönster (tapeter)

- få se samband med matematiska begrepp.

- få visa upp sina arbeten för andra.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömer:

- hur du tar dig an uppgiften och driver arbetet framåt

- om du har ideer till arbetet

- med vilken kvalite du framställer (genomarbetat)

- hur säker du är med tekniker, verktyg, material

 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Arbetet beräknas pågå under 3 lektioner.

Du skapar ditt egna mönster, denna kopieras sedan i flera exemplar som du sedan får sätta samman till ett stort mönster. 

Vi kommer prata om tapeter, hyr man kan skapa mönster och en så kallad rapport.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att framställa bilder
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Elevens förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material
I sitt arbete med att framställa bilder använder eleven några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I sitt arbete med att framställa bilder använder eleven några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande sätt och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I sitt arbete med att framställa bilder använder eleven några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och vrierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Elevens förmåga att kombinera bildelement
Eleven kan kombinera olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan kombinera olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan kombinera olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Elevens förmåga att utveckla egna idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Elevens förmåga att formulera och välja
I sitt bildskapande arbete bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
I sitt bildskapande arbete formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
I sitt bildskapande arbete formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: