Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grunderna i programmering

Skapad 2018-12-26 12:18 i Tunabergsskolan Uppsala
Grunder i programmering årskurs 6.
Grundskola 6 Teknik
Vad är programmering eller kodning? Hur tänker jag och skriver jag som en programmerare? Stora delar av vår vardag är idag uppbyggd av kod. Med koder menas digitala instruktioner på olika programspråk. När vi startar mikron, datorn, mobilen använder vi program med kod som någon annan har skapat .

Innehåll

Vad du ska lära dej.

I det här arbetsområdet ska du lära dig att programmera. Du kommer att lära dej de mest grundläggande arbetssätt och begrepp för att programmera. Du kommer också få lära dig lite historia och fakta bakom kodning och dataspråk. 

Du ska lära dig;

 • Vad en kod är
 • Vad programmering är
 • Vem eller vilka som kom på det här med programmering
 • Hur man berättar för en dator
 • Grunderna i programmering 
 • varför programmering är viktig kunskap
 • exempel på problem som kan lösas med programmering

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genomgångar
 • Arbeta med datorn och genomgångar av valda delar av en kurs på code.org
 • Lära oss begrepp i ämnet

 

Du visar vad du har lärt dej genom att läraren följer dina framsteg och lösningar i kursplanen i code.org 

Du visar att du kan ge exempel för  viktiga  begrepp som :

Variabler

Loops - för slingor

Funktioner

Parametrar

i ett kort prov.

Uppgifter

 • Programmeringens grunder med Dansparty code.org

 • Programmeringens begrepp : övningar

 • Presentation " kom ihåg för lärare "och inloggning till skapade kurser i code.org

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Teknik 6 programmerings uppgift

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Du kan med hjälp av lärare hålla reda på dina inloggningsuppgifter. Du arbetar med hjälp av lärare och kamrater med programmerings uppgifterna i kurderna och gör framsteg.
Du arbetar metodiskt med programmerings uppgifterna och visar goda framsteg .
Du arbetar metodiskt , gör goda framsteg och kan förklara uppgifterna för kamrater.
Genomföra arbeten och utarbeta modeller
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du prövar möjliga idéer till lösningar samt utformar enkla digitala program.
Du prövar självständig olika möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade digitala programmerings modeller till uppgifterna
Du prövar systematiskt möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade . digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: