👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5B kap 7

Skapad 2018-12-26 19:19 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Massa och vinklar

Innehåll

Massa och vinklar

Kapitlet börjar med massa i decimalform. Här tränar vi att enhetsomvandla massa från en mindre till en större eller från en större massa i decimalform till en mindre enhet. Avsnitt två handlar om vinklar. Vi mäter vinklar med gradskiva. Tredje avsnittet handlar också om vinklar och här tränar vi på att rita vinklar med ett givet gradtal. Sist tränar vi på att räkna ut vinkelsumma i trianglar och fyrhörningar. 

Centrala innehållet:

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av massa och vinkel men vanliga måttenheter. 
 • Mätning med användning av nutida metoder.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att enhetsomvandla massa
 • att jämföra, uppskatta och mäta massa
 • att jämföra, uppskatta och mäta vinklar
 • att rita vinklar
 • att beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar

 

Problemlösningsförmågan:

 • Formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • Tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • Tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmågan: 

Begrepp: massa, vinkelsumma, vinkelspets, vinkelbåge, vinkelben, grader, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel och rak vinkel

 • Reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda tex. när man väger ett brev.
 • Känna igen spetsig, trubbig, rät och rak vinkel.
 • Hantera enhetsbyten inom storheten massa.

Visa, använda och uttrycka kunskaper om;

 • kapitlets begrepp
 • prefixen milli, hekto och kilo

Metodförmågan:

 • Jämföra och storleksordna massor
 • Göra rimliga uppskattningar av massa i olika sammanhang
 • Mäta massa med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter tiex. kg, hg och g.
 • Mäta vinklar.
 • Använda vinkelsumma för att bestämma vinklar i trianglar och fyrhörningar.

Kommunikations- och resonemangsförmågan: 

 • Rita vinklar
 • Föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • Beskriva/redovisa kunskaper som har med massa och vinklar att göra på olika sätt tex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.
 • Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om massa och vinklar.

 

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med datorer, bla. Bingel och programmering.

Hur kommer vi att bedöma?

 • Eleverna kommer att få matteläxa.
 • Formativ bedömning under arbetets gång, det dagliga arbetet på lektionerna med anpassning av undervisningen.
 • Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.
 • Muntliga diskusiioner och resonemang.
 • Självbedömning innan kapitlets början och efter.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.