Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5B kap 8

Skapad 2018-12-26 19:39 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Bråk och procent

Innehåll

Bråk och procent

Kapitlet börjar med ett avsnitt om tal i bråkform. Andra avsnittet introducerar procent. Vi lär oss växla mellan deolika formerna bråkform, decimalform och procentform. Sista avsnittet handlar om att räkna ut del av antal.

Centrala innehållet:

 • Tal i bråk-, och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • tal i bråkform och tal i blandad form
 • att addera och subtrahera tal i bråkform
 • tal i procentform
 • att växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform
 • att räkna ut del av antal

 

Problemlösningsförmågan:

 • Formulera och lösa problem genom att välja och använd strategier och metoder som passar problemet
 • Tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • Tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmågan: 

Begrepp: procent, tal i procentform, blandad form, tal i bråkform, tal i decimalform och bråkform

Visa, använda och uttrycka kunskaper om;

 • kapitlets begrepp
 • att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform, bråkform och procentform
 • bråk som del av antal, tex. att en fjärdedel kan vara ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp
 • skriva bråk i blandad form

Metodförmågan:

 • använda fungerande metoder för att beräkna del av antal, tex att 25% av 80 är 20 kr.
 • addera och subtrahera bråk med samma nämnare

Kommunikations- och resonemangsförmågan: 

 • föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat
 • beskriva/ redovisa kunskaper om tal i bråk-, decimal-, procentform med olika uttrycksformer tex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om tl i bråk-, decimal-, och procentform.

 

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med datorer, bla. Bingel och programmering.

Hur kommer vi att bedöma?

 • Eleverna kommer att få matteläxa.
 • Formativ bedömning under arbetets gång, det dagliga arbetet på lektionerna med anpassning av undervisningen.
 • Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.
 • Muntliga diskusiioner och resonemang.
 • Självbedömning innan kapitlets början och efter.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: