Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 1, studieenhet 10. Mikrobiologi, Kroppens försvar

Skapad 2018-12-26 21:04 i Vuxnas lärande Papperskorgen
Gymnasieskola Medicin
Smitta och smittspridning. Bakterier och virus. Kroppens egna finurliga försvar mot infektioner.

Innehåll

Studieenhet 10

Mikrobiologi 

Kroppens försvar 

 

 

Efter denna enhet ska du:

Ha kunskap om olika typer av mikroorganismer och deras levnads- och spridningssätt.           

Ha kunskap om hur kroppens försvar mot infektioner är uppbyggt.                                                                          

Känna till symtom och smittspridningssätt vid de vanligaste infektionssjukdomarna.   

Ha kunskap om vanliga begrepp inom medicinsk terminologi

 

 

 

Genomgång/ Föreläsning

Mikrobiologi.

Kroppens försvar

Infektionssjukdomar

 

 

Kurslitteratur

Medicin 1. Urban Gillå, Sanoma Utbildning AB, 2011. 

Kapitel 15

 

Valfri referenslitteratur. Skall dock anges vid inlämning av uppgifter

 

Inhämta kunskaper från aktuell litteratur och föreläsningsmaterial samt https://www.1177.se/Varmland/ 

för att bearbeta ämnesområdet och utför sedan studiearbete 10.

Uppgifter

  • Med 1 Studiearbete 10. Mikrobiologi, Kroppens försvar

Matriser

Med
Medicin 1, studieenhet 10

Medicin 1, 150 poäng Kurskod: MEDMED01

Ämne: Medicin Kurser i ämnet: Medicin 1, 150 poäng Medicin 2, 100 poäng. Ämnet Medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet Medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att observera och rapportera förändringar i patienters och brukares hälsotillstånd. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk terminologi som bidrar till kommunikativ förmåga inom området. Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärtlungräddning. Undervisningen i ämnet Medicin ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet. 2. Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom. 4, Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem. 6. Förmåga att använda medicinsk terminologi.
Minnas/ Förstå
Tillämpa/ Analysera/ Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Syfte
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Eleven ger exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Eleven ger exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Eleven ger exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Syfte
Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas.
Syfte
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: