Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handboll Åk 7

Skapad 2018-12-27 21:14 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Delmålsplanering för olika lagspel (ex fotboll, handboll, basket, ultimate, rugby etc)
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer spela handboll där lagspel är en viktig del liksom att kunna använda olika tekniker vid olika situationer. Vi tränar vår förmåga att samarbeta och anpassa våra rörelser tekniskt och rörelsemässigt.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Centralt innehåll, 7-9, som kommer att behandlas under arbetet:

Konkretisering

Du kommer att utveckla följande kunskaper och förmågor.

 • Kunskaper om vilka regler som gäller i våra vanligaste lagspel.
 • Förmågan att delta i ett lagspel.
 • Kunskaper om vad som krävs för att utveckla ett lagspel.
 • Förmåga att utföra tekniska moment som passar, skott etc.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer arbeta med lagspelsmoment i även andra idrotter som:

 • Lekar för att förstå lagspel t.ex. doppboll
 • Basket 
 • Handboll
 • Fotboll
 • Innebandy
 • Volleyboll

Ni kommer att lära er: 

 • Bollteknik
 • Passningsteknik
 • Vad lagspel är och hur man utvecklar lagspelet
 • Regler vid olika lagidrotter, passningsteknik
 • Specifika komplexa övningar t.ex. layup vid basket och 3-stegs teknik vid handboll. 

Bedömning; vad och hur.

Formativ bedömning sker fortlöpande under undervisningen dels muntligt under lektionstid samt via unikum efter avslutat moment.

En summativ bedömning utifrån kunskapskraven (Lgr 11) sker i slutet av terminen. 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Delmål för lagspel

F
E
C
A
Förmågor och centralt innehåll
Du deltar inte aktivt på de moment som genomförs.
Du jobbar aktivt för att bli en del av ett lagspel genom att samarbeta och följa regler
Genom din goda teknik och speluppfattning bidrar du till att göra din omgivning bättre och till att spelet blir bättre.
Du uppvisar ett mycket gott taktiskt kunnande och hjälper dina kamrater att utvecklas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: