Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 5 07F - terminsplanering VT 2019

Skapad 2018-12-28 21:08 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Vi inleder terminen med att läsa ur Katarina Taikons Katitzi och se filmen med samma namn. Därefter kommer vi att arbeta med att söka fakta och skriva faktatexter. Några härliga dikter ska vi också hinna med innan sportlovet! Efter lovet blir det grammatik - ordklasser och olika böjningsformer. Självklart ska vi se fler avsnitt av Grammatikbolaget. :-) I slutet av mars uppmärksammar vi Rocka sockan genom att vi tittar på filmen Hur många lingon finns det i världen. Vi skriver en filmrecension och funderar över budskapet i filmen. Efter påsklovet repeterar vi vad man behöver tänka på när man skriver berättande texter och vi avslutar terminen med att analysera reklam och skriva insändare.

Innehåll

Svenska  årskurs 5 VT 2019 - planering

 

Läromedel
Bums textbok åk 5 + övningsmaterial
Gleerups digitala läromedel i svenska

 

Veckoplanering - temaområden

v. 2 Språkhistoria – minoritetsspråk

 •        Vi avslutar avsnittet om minoritetsspråk med att läsa lite ur Katarina Taikons Katitzi och se filmen Katitzi från 1979.

v.3-7 Lust att läsa

 •         Faktaböcker (söka fakta, källor, faktatextens uppbyggnad)
 •         Författarporträtt - faktaboksförfattare
 •         Dikter (rytm, rim, bildspråk, tolkning, haiku, limerick)

v. 8 Sportlov

v.9-15   Bland bokstäver och ord

 • Repetera substantiv, adjektiv, verb
 • Ordens grundform och böjningsformer (bl.a. komparering, tempus)
 • Fler ordklasser – prepositioner, räkneord och interjektioner
 • Vi uppmärksammar ”Rocka sockan” (21/3) genom att se filmen
  Hur många lingon finns det i världen och sedan skriver vi en filmrecension

v. 16   Påsklov

v. 17-19 Repetition – berättande text

 • Inledning, handling, avslutning
 • Skrivregler
 • Personbeskrivningar
 • Miljöbeskrivningar
 • Gestaltning
 • Dramaturgi
 • Bearbetning av text

v. 20-24 I massmediernas värld

 • Mediebruset - budskap
 • Vem är avsändaren?
 • Reklam
 • Insändare

OCH SEDAN ÄR DET SOMMARLOV!

 

 Lena Björk kommer att ansvara för svensklektionen på måndagar.

Hon kommer att arbeta med Veckans ord med klassen (utöka ordförrådet + stavning).
Hon kommer även att gå igenom området ”Serier” (s. 78-85) i Bums textbok.

En lektion per vecka kommer vi att arbeta med läsförståelse tillsammans med Björn (specialpedagog) och Elina (skolbibliotekarie).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: