Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8 - terminsplanering VT 2019

Skapad 2018-12-28 22:36 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi inleder terminen med ett fiktivt besök på Café Konrad. Därefter arbetar vi med olika transportsätt och vi får lära oss lite mer om storstäderna München och Bern. Vi skriver och designar ett eget vykort. Kapitel 5E handlar om musikgruppen Söhne Mannheims och vi översätter och tolkar deras låt Zurück zu dir. I kapitel 6 står familjen i fokus och vi tränar oss på att diskutera och argumentera. Precis innan påsklovet läser vi några lite svårare texter och pratar om tyska påsktraditioner. Efter lovet blir det lite grammatik och därefter startar vi ett musikprojekt. Vi avslutar terminen med ett kapitel som handlar om sommarlovet!

Innehåll

Tyska årskurs 8 VT 2019 - planering

 

Läromedel
Genau 3 textbok och arbetsbok.
Glosor.eu
Övningsmästaren

Veckoplanering
En mer detaljerad planering finns i classroom.

 

v. 2-3  Café Konrad - Repetition av årskurs 7

 • Vi repeterar kapitel 9B Mit Sahne! från åk 7
 • Grupparbete
 • Bedömningsuppgift – muntlig presentation och interaktion (inlämning senast 17/1)

v. 4-7   Kapitel 5 – In der Stadt

 • Glosor + texter till kapitel 5A, 5B och 5C
 • Grammatik – prepositioner som styr dativ & verb som böjs med sein
 • Skriva vykort

v.8  Sportlov

v. 9-10 Kapitel 5 – In der Stadt forts.

 • Glosor + texter till kapitel 5D och 5E
 • Bedömningsuppgift – hörförståelse
 • Gruppdiskussion - Jugendzentrum
 • Budskap – låttext (Söhne Mannheims)

v. 11 Kapitel 6 – Ich und meine Familie

 • Glosor + texter till kapitel 6A och 6B
 • Grammatik –repetition modala hjälpverb

v.12 PRAO

v. 13   Kapitel 6 – Ich und meine Familie forts.

 • Glosor + texter till kapitel 6D
 • Grammatik –prepositioner som styr ackusativ

v. 14  Prov kapitel 5 och 6

v. 15 LESEN texter

 • Läsförståelseträning
 • Påsktraditioner
 • Bedömningsuppgift – skriva text (vykort)

v. 16 Påsklov

v. 17-20 Kapitel 7 – Jungen und Mädchen

 • Glosor + texter till kapitel 7A, 7B och 7C
 • Grammatik – bisatser & imperativ

v. 21-22 Musikprojekt

 •        Vi skapar spellistor på Spotify med tysk musik
 •        Vi skriver om en tysk artist
 •        Bedömningsuppgift – muntlig presentation i mindre grupp

 

v. 23-24 Kapitel 8 – In den Sommerferien

 •        Vi läser och översätter kapitel 8A och 8B
 •        Vi pratar om sommarlovet på tyska!

 

OCH SEDAN ÄR DET SOMMARLOV!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: