👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering, persiska/dari VT 2019 v: 2-11

Skapad 2018-12-29 13:31 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Läs, skriva och tala
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogiska planering v, 2019

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och Skriva, tala, tolka budskapet, öka ordkunskap,

jämföra modersmålet med svenska.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

Högläsa olika slags texter. 

Lära sig om texternas budskap och resonera om innehållet.

Att  skriva presentationer om sig själv eller om någon annan. ( kända personer )

Arbeta med motsatser och synonymer.

Jämföra grammatiks byggnader i modersmål och svenska och lära sig om skillnader och likheter.

 

.

 Undervisning och arbetsmetoder

Läsa texter med högläsning.

Frågor till texter för att öka förståelse och resonemang om budskapet.

Återberätta innehållet.

Använda digitala verktyg för att läsa och skriva meningar och texter på modermålet.

Arbeta enskilt samt i grupp för att återberätta om lästa texter.

Arbeta en hel del med motsatser och synonymer.

Skriva meningar för att förstå bättre språkets uppbyggnaden.

Lärande lekar i klassen. 

Eleven har uppnått målen när...

Om eleven har varit närvaro på lektioner och arbetat aktiv med nämnda konkretiserade mål ovan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3