Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genau kapitel 4 & 5

Skapad 2018-12-29 19:45 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Kommande veckor arbetar vi med kapitel: "Nichts geht ohne Computer" och "In der Stadt" i Genau 3. Du kommer också att läsa boken " Frankenstein".

Innehåll

Kommande veckor arbetar vi med kapitel: "Nichts geht ohne Computer",  "In der Stadt" i Genau 3 och läsa boken "Frankenstein".

Två gånger i veckan kommer vi att jobba med läroboken och en gång i vecka kommer vi att läsa boken: " Frankenstein".

Varje vecka lär du dig nya ord och fraser. Du kan visa dina framsteg i korta läxförhör varje vecka på torsdag. 

 

Fraser och ord: 

dataord

berätta om en stad

transportsätt 

berätta var du har varit och vad som har hänt

 

Grammatik som vi kommer att lära oss:

Perfekt av starka verb

Possessiva pronomen

Possessiva pronomen i ackusativ

Kein i ackusativ

Personliga pronomen i ackusativ

Prepositioner som styr dativ

Perfekt av svaga och starka verb med hjälpverb sein 

Perfekt av sein, werden und bleiben

Bestämda och obestämda artikel i dativ

 

Mål

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att berätta, läsa, skriva och lyssna på tyska.

Du kommer att få berätta på tyska om en stad du har besökt.

Du kommer att få skriva en enkelt bokrecension.  

 

PROV: 14.2   läsförståelse och skrivande 

            15.2   hörförståelse

            under vecka 7 muntlig :   Berätta var du har varit och vad som har hänt

Reflektion

Vilken nytta tror du att du kommer att få av kunskaperna från detta arbetsområde?
Har du arbetat för fullt?
Hur märker du av dina framsteg?

Matriser

M2
Bedömningmatris Moderna språk år 7-9

Reception-förståelsen av det man hör och läser på målspråket

På väg mot E
E
C
A
Hörförståelse
Du uppfattar och förstår enstaka ord och kända fraser.
Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår det mesta i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Läsförståelse
Du kan läsa enstaka ord, men kan ännu inte förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du förstår det viktigaste i enkla texter.
Du förstår det mesta i enkla texter.
Du förstår både helhet och detaljer i enkla texter.

Produktion-det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket.

På väg mot E
E
C
A
Språk-och-materialanvändning
Du använder enstaka ord ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan använda fraser och meningar ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.
Du kan med säkerhet själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.
Tala
Du kan uttala enkla ord och läser enklare texter. Ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du har ett godtagbart uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du har ett bra uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett mycket bra uttal. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: