👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A: Tabeller och diagram

Skapad 2018-12-30 19:26 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Under några veckors tid kommer vi arbeta inom området tabeller och diagram. Eleverna kommer att få arbeta med att läsa av och göra egna tabeller, liksom att läsa av stapeldiagram. De kommer även att få göra en mindre undersökning och presentera den med hjälp av diagram.
Grundskola 4 Matematik
Hur läser man egentligen av en tabell? Hur gör man en egen tabell? Hur läser man av ett stapeldiagram och hur kan man själv göra en egen undersökning? Dessa frågor kommer du bl.a. att få svar på i vårt arbete med tabeller och diagram.

Innehåll

Syfte (varför)

  •  Du ska kunna hämta fakta ur tabeller. 
  • Du ska kunna göra egna tabeller. 
  • Du ska kunna läsa av och förstå olika typer av diagram. 
  • Du ska kunna göra ett egna diagram, för att presentera fakta, med hjälp av penna och papper.

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

  • Du kommer att få möjlighet att arbeta med tabeller och diagram i din lärobok.
  • Du kommer att få träna på att läsa av tabeller och stapeldiagram, samt göra egna.
  • Du kommer även att få delta på genomgångar..
  • Du kommer få genomföra några mindre undersökningar som du planerar och genomför själv. Resultatet från dina undersökningar kommer du att få presentera genom olika diagram.

Kunskapskrav (bedömning)

Ditt arbete kommer att bedömas dels under tiden du jobbar med uppgifterna och även genom en diagnos som du gör i slutet av arbetsområdet, samt genom dina egna undersökningar.

Din lärare kommer att bedöma på vilket sätt du kan:
- avläsa en tabell.
- göra en egen tabell.
- läsa av och förstå samt göra ett eget stapeldiagram, ett linjediagram och ett cirkeldiagram.
- delta i diskussioner  när andra redovisar 
- redovisa dina undersökningar

Matriser

Ma
Undersökning och diagram

Hållplats 1
Godtagbara kunskaper
Hållplats 2
Goda kunskaper
Hållplats 3
Mycket goda kunskaper
Lösa problem - Diagram
Du sätter dig in i problemet. Du arbetar med uppgiften. Du försöker lösa uppgiften
  • Ma  E 6
Du kan lösa uppgiften och klarar av att göra minst en undersökning. Ditt val av diagram fungerar ganska bra till din undersökning. Du behöver mycket hjälp av en kamrat eller en vuxen för att komma vidare.
Du kan lösa uppgiften och gör minst två undersökningar. Du väljer oftast en bra undersökning som passar till ditt diagramval. Ibland behöver du lite hjälp av en kamrat eller en vuxen för att komma vidare.
Du löser alla uppgifter och väljer undersökningar som passar att redovisa med de olika diagramsorterna.
Resonera och kommunicera - Diagram
Skapa ett stapeldiagram, ett linjediagram och ett cirkeldiagram. Du kan sätta rubrik på ditt diagram, gradera axlarna och benämna axlarna.
Du kan med stöd av en vuxen skapa ett stapel - linje - eller cirkeldiagram. Med ledande frågor från en vuxen kan du sätta ut rubrik, benämna axlarna och gradera axlarna på ett lämpligt sätt. Diagrammet går i huvudsak att förstå.
Du kan skapa ett stapel - ett linje- och ett cirkeldiagram. Med lite hjälp av vuxen kommer du ihåg att sätta ut rubrik, benämna axlarna och gradera axlarna på ett lämpligt sätt. Andra elever kan förstå dina diagram.
Du kan skapa ett stapel- .linje- och cirkeldiagram på egen hand. Du kommer ihåg att sätta ut rubrik, benämna axlarna och gradera axlarna på ett lämpligt sätt.
Resonera och kommunicera - Diagram
Berätta om dina undersökningar.
Du kan berätta om hur du genomförde någon av dina undersökningar och använder dig av dina diagram när du förklarar. Du behöver stöd av en vuxen för att komma vidare.
Du kan berätta om hur du genomförde minst två av dina undersökningar och använder dig av dina diagram när du förklarar. Ibland behöver du stöd av en vuxen för att komma vidare.
Du kan berätta om hur du genomförde dina undersökningar och använder dig av dina diagram när du förklarar.
Lyssna och svara på frågor - Diagram
Du lyssnar, svarar och kommer med egna idéer och frågor.
Du lyssnar när dina kamrater redovisar sina undersökningar du försöker ibland svara på deras frågor och kan med hjälp av ledande frågor komma fram till svaret. Du kan ibland ställa egna frågor.
Du kan delta och lyssna när dina kamrater redovisar sina undersökningar du försöker i svara på deras frågor och ibland komma med egna frågor.
Du kan delta och lyssna när dina kamrater redovisar sina undersökningar och både svara på deras frågor och komma med egna frågor.
Avläsa en tabell och använda resultatet.
Du kan läsa av och förstå stapeldiagram. cirkeldiagram och linjediagram.
Du kan läsa, tolka och göra jämförelser i stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.
Du kan förklara, visa och lösa problemuppgifter med stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.