Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media och opinion

Skapad 2018-12-30 21:36 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi lever i ett informationssamhälle. Vad innebär det? Vilka skillnader finns det mellan olika typer av information? Du ska få analysera och kritiskt granska reklam och samhällsinformation med hjälp av frågor man bör ställa sig om man källkritiskt ska bedöma källor från olika medier. Det finns många ord och begrepp att hålla ordning på inom området och dessa ska du få möjlighet att lära dig.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med delar ur läromedlet, reda ut olika ord och begrepp och tar del av utvalda avsnitt från UR:s programserie "Är det sant?". Vi kommer diskutera och du kommer att svara på frågor. 

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift Medier och opinion

 • Hemuppgift Medier och opinion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Media och opinion

---------------------------------------- >
----------------------------------------- >
----------------------------------------- >
Kunskaper
om hur media fungerar i samhället
 • Sh  E 6
Jag kan redogöra för vilka olika typer av information det finns i samhället och vad syftet med informationen är.
Jag kan redogöra för vilka olika typer av information det finns i samhället och vad syftet med informationen är. Jag kan även ge ett konkret exempel för två av dem.
Jag kan redogöra för vilka olika typer av information det finns i samhället och vad syftet med informationen är. Jag kan ge ett konkret exempel för var och en av dem.
Kunskaper
Jag kan redogöra för vad begreppen sexualitet och könsroller är och ge ett exempel på hur framställs i medier och populärkultur.
Jag kan redogöra för vad begreppen sexualitet och könsroller är och ge några exempel på hur framställs i medier och populärkultur och ge en anledning till varför det är så.
Jag kan redogöra för vad begreppen sexualitet och könsroller är och ge några exempel på hur framställs i medier och populärkultur och ge fler anledningar till varför det är så.
Undersöka och se samband
mellan media, rättigheter och skyldigheter, politik och hur det kan påverka oss socialt
 • Sh  E 6
Jag kan med ett kort resonemang visa samband i minst ett led mellan användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
Jag kan med ett resonemang visa samband i flera led mellan användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
Jag kan med ett längre resonemang visa samband i flera led mellan användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
Söka och värdera
källor och värdera om de går att lita på
Jag kan urskilja budskap, avsändare och syfte i digitala och andra medier. Jag kan motivera mitt val av källa med minst en motivering. Jag kan skilja mellan fakta och värdering.
Jag kan urskilja budskap, avsändare och syfte i digitala och andra medier. Jag kan motivera mitt val av källa med några motiveringar. Jag kan skilja mellan fakta och värdering.
Jag kan urskilja budskap, avsändare och syfte i digitala och andra medier. Jag kan motivera mitt val av källa med flera motivering. Jag kan skilja mellan fakta och värdering.
Begrepp
förstår och använder begrepp som hör till ämnesområdet
 • Sh  E 6
Jag kan förstå och använda några av de ord och begrepp som hör till ämnesområdet.
Jag kan förstå och använda flera av de ord och begrepp som hör till ämnesområdet.
Jag kan förstå och använda många av de ord och begrepp som hör till ämnesområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: