👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik för åk 5, Ellära och magnetism

Skapad 2019-01-01 13:05 i Parkskolan Norrtälje
Planering för arbetsområdet ellära och magnetism.
Grundskola 5 Fysik
Du får lära dig vad elektricitet är och hur vi använder den i vardagen. Du får också lära dig hur magneter fungerar och vad de kan användas till.

Innehåll

Ellära och magnetism

1. Ellära och magnetism

- hur statisk elektricitet och elektrisk ström fungerar

- olika kopplingar med batterier, glödlampor och strömbrytare

- olika sorters kraftverk

- elsäkerhet

- magneters egenskaper och användning

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna på genomgångar och föreläsningar och se på filmer som berör arbetsområdet. Du kommer att få delta i diskussioner, både i helklass och mindre grupp. Du kommer även att få göra laborationer och öva på att skriva korrekta labbrapporter.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt arbete under lektionerna, hur aktiv du är i diskussioner och genomgångar och hur väl du genomför det laborativa arbetet. I slutet av arbetsområdet får du möjlighet att visa vad du lärt dig genom en skriftlig kunskapskontroll.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till hur statisk elektricitet och elektrisk ström uppstår, vad de kan användas till och skillnaden mellan dem.

- Du skall veta vilka olika sorters kraftverk som finns, hur effektiva de är och vilken påverkan de har på miljön.

- Du skall kunna följa ett enkelt kopplingsschema, veta hur de ingående komponeneterna fungerar och känna till begreppen seriekoppling och parallellkoppling.

- Du skall känna till hur man gör hemmet elsäkert.

- Du skall veta hur magneter beter sig, vilka material som kan göras magnetiska och vilken praktisk användning man kan ha av magneter.

- Du skall känna till skillnaden mellan en elektromagnet och en permanentmagnet.

7. Matris

Se nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik för åk 5, Ellära och magnetism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Granska och motivera
Du kan motivera varför vissa kraftverk är lämpligare än andra och om en parallellkoppling eller seriekoppling är att föredra med viss användning av fysikens begrepp.
Du kan motivera varför vissa kraftverk är lämpligare än andra och om en parallellkoppling eller seriekoppling är att föredra med relativt god användning av fysikens berepp.
Du kan motivera varför vissa kraftverk är lämpligare än andra och om en parallellkoppling eller seriekoppling är att föredra med god användning av fysikens begrepp.
Beskriv och förklara
Du visar att du kan förklara skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström, hur man gör hemmet elsäkert och beskriva hur magneter fungerar. Du använder dig då till viss del av fysikens begrepp.
Du visar att du kan förklara skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström, hur man gör hemmet elsäkert och beskriva hur magneter fungerar med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du visar att du kan förklara skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström, hur man gör hemmet elsäkert och beskriva hur magneter fungerar med god användning av fysikens begrepp.
Undersök
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar. I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt ifrån. I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt ifrån. I arbetet använder du utrustningen på ett säkert ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.