Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse år 2

Skapad 2019-01-02 01:16 i Hannaskolan Grundskolor
I detta tema kommer vi att lära oss mer om olika begrepp som t ex tyngdkraft, friktion, balans och jämnvikt. Men hjälp av bilder och erfarenheter från lekplatsen lär vi oss mer om dessa.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Under några veckor ska vi lära oss om och undersöka arbetsområdet "Kraft och Rörelse". Vi ska testa, observera, experimentera och undersöka begreppen friktion, tyngdkraft och jämnvikt.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Detta skall du kunna:

- ge exempel på vad begreppen balans, tyngdkraft, friktion och jämnvikt betyder.

-samtala om balans, tyngdkraft, friktion och jämvikt (i relation till lek och rörelse)

- göra enkla jämförelser och dra slutsatser

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • göra enkla fältstudier och observationer i vår närmiljö
 • undersöka diverse saker från lekplatsen och hur kraft och rörelse kan observeras där
 • läsa, samtala och se på filmer som lär oss om begreppen "tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt"
 • .

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

 • lyssna aktivt vid genomgångar omkring temat
 • delta i samtal om begreppen "tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt"
 • delta i enkla observationer och fältstudier
 • visa förståelse för hur de olika begreppen kan observeras på lekplatsen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3

Matriser

NO
Kraft och rörelse

Fysik på lekplatsen (kraft och rörelse)
Delaktighet
Deltar i samtal om kraft och rörelse
Begreppsförståelse
Förstår begreppen inom temat t ex tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: