👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknink årskurs 9

Skapad 2019-01-02 13:23 i Norrsundsskolan Norrtälje
Fyra grundkomponenter, resistor,och variabla resistor,
Grundskola 9 Teknik
Det finns många olika definitioner av "teknik". Marshall McLuhan menar att teknik är en förlängning av biologiska, evolutionärt framväxta funktioner hos människan, både materiellt och kommunikationsmässigt. Men det finns definitioner där teknikbegreppet inte enbart är kopplat till människan. Hornborg definierar teknik som en strävan att övervinna begränsningar i tid och rum, vilket alltså även kan appliceras på andra arter och på maskiner.

Innehåll

Tidsperiod

vecka 3 - 12

Förmågor

 •  Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
   Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
   Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 •  

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

Vad ska jag lära mig?

  • Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  • Tk 7-9
   Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  • Tk 7-9
   Teknik, människa, samhälle och miljö Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Hur ska jag visa det? 

 

 • Genomföra och slutföra byggprojektet genom att följa instruktionerna, hitta tekniska lösningar. 
 • Skall kunna redovisa sin färdig projekt och motivera sina tankar.

 

      Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Arbetsformer: Inläsning av fakta i ”TitanoTeknik” sidan 26-38,100 - 117, genomgångar och föra anteckningar, film, samt praktiska uppgifter.

 

       Utvärdering och bedömning:

       Formativ:

·                      Diskussioner, reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.

·                     Begrepp, komunikation och analysförmåga.

      Summativ

      Genom diagnoser och prov.

Matriser

Tk
MA/NO+TK

Ämne/område

Fakta innehåll Analys Förståelse
E
C
A
Fakta
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Analys
beskriver och kan ge exempel
förklara och visa på samband
förklarar, visar på samband och generaliserar
Förståelse
för enkla resonemang
för utvecklade resonemang
för välutvecklade resonemang