👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-01-02 15:01 i Tullbroskolan Falkenberg
Omkrets och areaberäkningar
Grundskola 6 Matematik
Geometri: arbete med tvådimensionella figurer

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågan att:

 • lösa problem
 • använda matematiska begrepp och uttrycksformer
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Figurer:
rektangel, kvadrat, parallellogram, romb, triangel, cirkel, sammansatta figurer

Du ska kunna:

 • rita
 • beskriva (berätta hur de ser ut, t.ex. hur många hörn, om de lutar eller är raka, om några sidor är lika långa...)
 • namnge (veta vad de kallas)
 • mäta (mäta de mått som behövs för att kunna räkna ut...)
 • beräkna omkrets
 • beräkna area
 • problemlösning med tydliga redovisningar


Hur ska det bedömas?

 • ditt arbete på lektionstid
 • läxor
 • problemlösningsuppgifter
 • prov

Undervisning och arbetsformer

Arbete i lärobok
Praktiska uppgifter
Problemlösningsuppgifter
Träning på att redovisa tydligt
Läxor