Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800-talet: förändringarnas och "jagets" tid.

Skapad 2019-01-02 19:36 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Historia Svenska som andraspråk Svenska
Förändringarnas och "jagets" tid, vad kan det innebära? Vad kan vi se för spår i vår tid från 1800-talet? Vilka skillnader och likheter finns? Hur kan vi veta allt vi vet om vår historia? Det och mycket mer ska vi ta reda på i detta tema.

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering och arbetssätt

 Vi kommer att arbeta med detta tema under vecka 2-10

 

Vi kommer att:

 • utgå ifrån läroboken Puls: Historia
 • lära oss om 1800-talet, vi kommer prata om hur de levde, vilka olika roller som fanns och hur samhället styrdes och byggdes upp.
 • vi kommer göra jämförelser mellan vår tid och 1800-talet
 • Lära oss om jordbruket och hur det förändrades
 • Lära oss om handelsutbytet med olika länder och hur det såg ut
 • Vi kommer fundera över hur vi kan veta allt det historiska som står i våra böcker
 • Vi kommer också att titta på hur det ser ut i världen under denna tid

 

Filmer: Sli: Max 1800-tal: Jagets århundrade, 27 min

Sli: Gustav III - En tid av revolution och reformer, 18 min

Sli: Flickornas och kvinnornas historia - från omyndig till myndig, 15 min

                   

Bedömning

Du kommer att bedömas

 • i det du gör på lektionerna, både skriftligt och muntligt
 • i hur du letar fakta, visar att ni kan vara källkritiska samt hur ni omvandlar fakta till era ord i olika texter
 • hur du förmedlar er kunskap muntligt
 • i en skriftlig redogörelse där du får förklara vad du lärt dig med hjälp av några begrepp. 
 • hur du arbetar i grupp och enskilt
 • i ett skriftligt prov

 

Begreppslista

 • Envälde
 • Revolution
 • Levnadsvillkor
 • Folkskola
 • Vaccin
 • Fosterhem
 • Smittkoppor
 • omyndig
 • myndig
 • industrialism
 • Adel
 • Regering
 • Regera
 • Stifta lagar
 • Urbanisering

 

Språkmål:

Berättande texter och sakprosatexter. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv SvA
1800-talet: förändringarnas och "jagets" tid

Godtagbara
Utvecklade
Väl utvecklade
Kunskaper
Du kan beskriva och förklara hur det var på 1800-talet.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Förändringar
Du kan förklara och beskriva hur samhället har förändrats över tid.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du nämner en orsak och en följd till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du nämner några orsaker och några följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du nämner flera orsaker och flera följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Orsaker och konsekvenser
Du kan förklara och beskriva orsaker och konsekvenser av händelser från tidsperioden vi läser om.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan beskriva och förklara ett spår från de tidsperioder vi läst om som utgår från levnadsvillkor, kulturmöten eller migration, som vi kan se i vår tid och varför vi ser det. Du beskriver hur två olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva och förklara några spår från de tidsperioder vi läst om som utgår från levnadsvillkor och kulturmöten eller migration, som vi kan se i vår tid och varför vi ser det. Du beskriver hur tre olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva och förklara flera spår från de tidsperioder vi läst om som utgår från levnadsvillkor, kulturmöten och migration, som vi kan se i vår tid och varför vi ser det. Du beskriver hur tre olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Källor
Du visar att du kan använda historiska källor på ett källkritiskt sätt. Du vet varifrån vi fått informationen om vår historia.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan använda historiska källor för att dra en enkel slutsats om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas. Du kan berätta om en av källorna från vår historia.
Du kan använda några historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas. Du kan berätta om två av källorna från vår historia.
Du kan använda flera historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas. Du kan berätta om tre av källorna från vår historia.
Likheter och skillnader
Du kan se likheter och skillnader mellan vår tid och vår historia.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan visa och förklara spår av historia i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historia i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historia i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Begrepp
Du kan beskriva och förklara begreppen på ett tydligt sätt
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan använda fyra historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda åtta historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda de flesta historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: