👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteverkstad Omkrets och area 18/19

Skapad 2019-01-03 13:32 i Friskolan Metis Grundskolor
Vi arbetar med begreppen omkrets och area, och gör beräkningar på några olika geometriska former.
Grundskola 4 – 5 Matematik
I arbetsområdet kommer vi att fördjupa oss i att beräkna omkrets och area. Vi kommer att räkna ut arean på kvadrater, rektanglar sammansatta figurer och trianglar.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

 

 

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla...

....din förmåga att uppskatta och beräkna omkrets och area.
....din förståelse för matematiska begrepp.
....din förmåga att räkna ut arean och omkretsen på enka geometriska figurer.
...din förmåga att samarbeta och diskutera matematiska problem i liten grupp.

Undervisning

Arbetet kommer att ske i formen av matematikverkstad där teori blandas med praktik. Du arbetar hela tiden i grupp eller tillsammans med en kamrat. 
Vi börjar arbetet med att prata om erfarenheter av begreppen Area och omkrets, för att se vad du och kamraterna har för förkunskaper. 

Du kommer att:

 • mäta olika geometriska figurer
 • rita olika geometriska figurer
 • beräkna area av rektanglar, kvadrater och trianglar
 • beräkna omkrets av rektanglar, kvadrater, trianglar och cirklar.
 • beräkna arean av månghörningar med hjälp av den kunskap du har om area av rektanglar och trianglar.

Övningarna sker med hjälp av plockisar, centikuber, geobräden, linjaler och måttband.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms i vilken grad...

*du kan delta i diskussioner kring mätningar av omkrets och area.
*du kan uppskatta och kontrollera arean och omkretsen på olika geometriska figurer.
*du kan lösa problem kring omkrets och area.
*du samarbetar med din kamrat/grupp.
*du kan mäta arean på en kvadrat, rektangel, triangel och månghörning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6