👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efterkrigstiden 1945 -

Skapad 2019-01-03 16:38 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 7 – 9
Efterkrigstiden - 1945 och framåt - kallas också för kalla krigets tid. De två stormakterna tävlade med varandra i militär styrka. Vi gör nedslag i kritiska händelser under denna period.

Innehåll

Mål

Under 1946 - 1992 var världen uppdelad i två stora block där de två stormakterna USA och Sovjetunionen tävlade om vem som skulle ha mest inflytande i världen. Många av de länder som varit kolonier, blev under 1950 - 1960-talet självständiga och var då tvungna att stöd hos antingen den ena eller andra av de två stormakterna.

 

Frågeställningar som vi utgår ifrån:

 • Vad hände i världen under den här perioden?
  Vi gör en tidsaxel där vi skriver in de viktigaste händelserna, i rätt ordning och med rätt årtal.
 • Vilka stater var inblandade?
 • Vilka motiv hade de inblandade?
  Vad ville de inblandade staterna och personerna uppnå med konflikterna?

 

Undervisning

 • Lärares genomgångar
 • Enskild läsning och besvarande av instuderingsfrågor
 • Filmklipp
 • Undersökande metod - eleven hämtar fakta på nätet eller biblioteket och sammanställer samt redovisar på ett eller annat sätt, t ex powerpoint eller faktauppsats.

 

Bedömning

Du bedöms efter hur god förmåga du visar när det gäller att visa förståelse för orsaker till och följder av olika konflikter, använda källor till ditt arbete och tänka källkritiskt.

Matriser

Kunskapskrav i Historia - Efterkrigstiden

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Beskriva händelser
Du har ännu inte visat grundläggande kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har grundläggande kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Orsaker och Följder
Varför skedde det? Vad ledde det till?
Du diskuterar ännu inte orsaker och följder till dem.
Du diskuterar orsaker till och följder av händelser på ett enkelt sätt.
Du diskuterar orsaker till och följder av händelser på ett utvecklat sätt.
Du diskuterar orsaker till och följder av händelser på ett välutvecklat sätt.
Källor
Du kan ännu inte använda historiska källor för att dra slutsatser om historiska händelser. Du diskuterar ännu inte om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om historiska händelser. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om historiska händelser. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om historiska händelser. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Begrepp
Du kan ännu inte använda historiska begrepp när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.