👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 8 VT-19

Skapad 2019-01-03 16:44 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med området ekonomi. Vi kommer även att tillaga olika måltider och du kommer att få möjlighet att träna på att bli en medveten konsument.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang. 
 • Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet. 
 • Värdera väl och handlingar i hemmet och som konsument utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Undervisningens innehåll

Vad?

Du kommer att tillsammans med en kamrat tillaga måltider och göra andra uppgifter som man gör i ett hem. Fokuset kommer att ligga på området ekonomi där du ska få lära dig om sparande och lån, försäkringar och konsumenternas rättigheter och skyldigheter. 

Hur?

Vi kommer att arbeta i grupper och tillaga måltider och genomföra diskussioner. Du kommer även att få göra skriftliga utvärderingar av måltiderna och lösa olika case. 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter i hemmet (t.ex. diska, städa och tvätta).
 • använda kökets redskap och utrustning.
 • ge omdöme om hur måltiderna blev och hur arbetsprocessen gick.
 • jämföra olika konsumtionsalternativ och dess konsekvenser för privatekonomin.
 • beskriva och resonera kring konsumentens rättigheter och skyldigheter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 8

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-ni
Planera, tillaga & genomföra måltid
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter i ett hem. Du gör det som krävs på ett ganska bra sätt.
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter i ett hem. Du gör det som krävs på ett bra sätt.
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter i ett hem. Du gör det som krävs på ett mycket bra sätt.
Använda metoder, livsmedel & utrustning
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Ge omdömen
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Konsumtionsalternativ
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Rättigheter & skyldigheter
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.