👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik v. 2-7

Skapad 2019-01-03 17:30 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer arbeta med: -repetition addition och subtraktion 0-10 -tiotal och ental -positionssystemet -talen 0-20 -addition och subtraktion 10-20 -udda och jämna tal -läsuppgifter -problemlösning

Innehåll

Du kommer få träna din förmåga att:

 • välja och använda matematiska metoder för att räkna uppgifter
 • lösa problem med hjälp av matematik

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • räkna addition och subtraktion 0-10 med flyt/funktionellt
 • förstå och förklara skillnaden på tiotal och ental, tex värdet på siffrorna i talen 14 och 41
 • talen 11-20. Dela upp talen i talsorter, plats på tallinje och namn.
 • räkna addition och subtraktion 10-20 utan tiotalsövergång
 • förklara vilka tal mellan 0-20 som udda och jämna tal samt hur du vet det
 • läsa uppgifter och välja rätt räknesätt
 • lösa enkla matematiska problem genom att testa olika strategier
 • fundera över om svaret är rimligt vid problemlösning

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • addition
 • term
 • summa
 • subtraktion
 • differens
 • likhetstecken
 • udda 
 • jämna
 • siffra
 • tal
 • tiotal
 • ental
 • rimlighet
 • läsuppgift
 • problemlösning

Så här kommer vi att arbeta: 

 • kooperativa övningar
 • spel
 • enskild träning i tex matematikboken
 • diskussioner i helklass och i lärpar
 • färdighetsträning tabeller digitalt, i bok, extrahäften, kort
 • tillgång till konkret material, egen tallinje, centimo, mynt

Du kommer möta IKT i undervisningen genom:

 • vektor
 • nomp.se
 • digitala genomgångar

Du kommer vara delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 • kooperativa arbetssätt
 • uppgifter anpassade till ditt behov
 • välja sätt att färdighetsträna

Du kommer du få visa din kunskap genom:

Formativ bedömning

 • avstämning inför arbetsområdet 
 • observationer och samtal under arbetets gång
 • uppgifterna i matematikboken

Summativ bedömning

 • avstämning i boken
 • diagnos 
 • matris

 

Uppgifter

 • Elevöversikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik v. 2-7

Mål

På gång
Uppnått
addition 0-5 med flyt
Subtraktion 0-5 med flyt
Addition 0-10 funktionellt
Subtraktion 0-10 funktionellt
Addition 5-10 med flyt
Subtraktion 5-10 med flyt
namnge och skriva talen 11-20
Förklara skillnaden på 14 och 41
Addition 10-20 utan övergång
Subtraktion 10-20 utan övergång
Förstår likhetstecknets betydelse och kan lösa öppna utsagor
Kan förklara udda/jämna tal
Lösa en läsuppgift (endast skriva svaret)
Lösa en läsuppgift och visa beräkning med rätt räknesätt
Provar några sätt att lösa ett matematiskt problem
Resonerar kring rimligheten över svaret i problemlösning