Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden NTA-tema åk 4

Skapad 2019-01-03 19:53 i Västerby skola Hedemora
I temat undersöker elever egenskaper hos magneter och hur magneter och elektricitet hänger ihop.
Grundskola 4 Fysik
Under temat kommer vi att jobba med vårt solsystem och bl a få veta hur dag, natt och årstider uppkommer, ta reda på fakta kring himlakropparna och hur de rör sig i förhållande till varandra Du kommer att få lära dig om människans rymdfärder och hur vi använder oss av rymden.

Innehåll

 

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

- Lära dig om jorden, solen, månen och vårt solsystem med alla planeterna.

Arbetssätt:

- Vi kommer att arbeta med tema Rymden på NTA:s digitala sida på datorerna och där ska du utföra olika uppdrag. 
- Vi kommer att göra observationer av månens faser och andra praktiska uppgifter.
- Vi kommer att titta på filmer och som berättar om rymden.

- Vi kommer att läsa fakta om rymden i läroboken "Koll på NO åk 6".

Bedömning:

Jag bedömer hur väl du klarar att:

 • genomföra de digitala uppdragen.
 • genomföra det sista uppdraget "Resebroschyren" där du ska göra en resebroschyr om jorden, månen, planeterna eller Pluto

Du ska kunna:

 • använda ord och begrepp som handlar om rymden.
 • förklara och diskutera hur himlakroppar rör sig i förhållande till varandra och resonera om hur dag, natt, månader och årstider uppkommer,
 • genomföra uppdrag och dokumentationer. 
 • veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.
 • veta vad en stjärnbild är.
 • berätta vad satelliter är och vad de används till.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Rymden

FYSIK

Du har godtagbara kunskaper
Samtala om och diskutera
 • Fy  E 6
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
 • Fy  E 6
Du kan söka information från olika källor, t ex i faktatexterna. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka information från olika källor, t ex i faktatexterna. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka information från olika källor, t ex i faktatexterna. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information och anpassa framställning
 • Fy  E 6
Du kan använda information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den till situationen.
Du kan använda information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
 • Fy  E 6
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar efter lite bearbetning.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
 • Fy  E 6
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat
 • Fy  E 6
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du kan diskutera vad likheter eller skillnader kan bero på. Du kan tillsammans med någon ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du kan diskutera vad likheter och skillnader kan bero på. Du kan ge förslag som med lite bearbetning kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du kan diskutera vad likheter och skillnader kan bero på. Du kan ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera
 • Fy  E 6
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av enkel text och bild.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild. Du använder dig av några begrepp på rätt sätt.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild. Du använder dig av begrepp på rätt sätt.
Fysikaliska fenomen och begrepp
 • Fy  E 6
Du har grundläggande kunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver eller förklarar hur saker hänger ihop i fysiken.
Du har grundläggande kunskaper i fysik. Du ger exempel, beskriver och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken. Du kan använda några av fysiken begrepp.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel, beskriver och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken. Du kan använda många av fysiken begrepp.
Himlakroppars rörelse
 • Fy  E 6
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du kan förklara varför det blir dag och natt, månader och årstider på ett enkelt sätt.
Du kan förklara hur himlakroppar rör sig. Du kan förklara varför det blir dag och natt, månader och årstider på ett bra sätt.
Du kan förklara väl hur himlakroppar rör sig. Du kan förklara varför det blir dag och natt, månader och årstider på ett mycket bra sätt.
Upptäckter
 • Fy  E 6
Du kan berätta om några upptäckter om rymden och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: