👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2019-01-03 19:56 i Hosiannaskolan Grundskolor
Energi
Grundskola 5 – 6 Fysik

Innehåll

Centralt innehåll

 

      När du arbetat med  arbetsområdet "Energi" ska du kunna:

 1. Ge exempel på vad vi behöver energi till.
 2. Förstå vad energiprincipen innebär.
 3. Ge exempel på energikällor.
 4. Veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi
 5. Känna till några ämnen som leder ström.
 6. Känna till skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström.
 7. Veta att el kan vara farlig och kunna nämna några specifika saker som du bör vara noga med.

 

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • "Koll på No" avsnittet "Energi" samt andra faktatexter och arbetsboken.
 • Experiment och undersökningar
 • Systematiska dokumentationer
 • Gemensamma samtal för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper

 • Filmer

 

Bedömning

 • Se matris

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Du kan ställa frågor, säga vad tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna år framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna år framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna år framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information & anpassa framställning
Du kan använda naturvetenskaplig i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar fungerar.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Du har baskunskaper i fysik. De ger exempel och bedriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. De ger exempel och bedriver hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. De ger exempel och bedriver hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Fysikaliska samband
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Energins källor, användning, flöde
Du kan ge exempel och beskriva hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du beskriver på ett ganska bra sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.