👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattentema

Skapad 2019-01-03 20:06 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Under läsåret kommer du att få arbeta med en fördjupning som handlar om vatten.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Vatten finns i olika former. Vi är beroende av det och tillgången på vatten skiftar oerhört mycket beroende på var man bor på jorden.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta teoretiskt i klassrummet. Vi kommer arbeta praktiskt med undersökningar, laborationer och rapportskrivning. 


Målet med undervisningen

-Kunna vattnets olika former
-Förklara och beskriva vattnets kretslopp
-Kunna dokumentera egna undersökningar med hjälp av bilder och rapporter
- Beskriva hur regn uppkommer och moln bildas
- Beskriva hur dålig vattenhantering påverkar miljön.
- Bli en sund vattenkonsument!

Bedömning

Du ska få visa mig vad du lärt dig genom att:
- förklarar vattnets olika former och kretslopp i text och bild.
- genomföra, förklara och dokumentera enkla experiment. 
- delta i gemensamma diskussionerna om vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Vattnets kretslopp och olika former

No - vatten

Visa att du kan:
 • NO  1-3   Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
Nivå 1
Nivå 2
Vatten
Jag kan säga vattnets olika faser (fast, flytande, gas) och kan säga något om övergången mellan de olika faserna.
Jag kan säga vattnets olika faser (fast, flytande, gas) och kan beskriva och förklara övergången mellan de olika faserna
Begrepp kokning, avdunstning, smältning och kondensering
Jag kan enkelt beskriva och förklara begreppen kokning, smältning och avdunstning.
Jag kan beskriva och förklara begreppet kondensering.
Vattnets kretslopp
Jag kan enkelt beskriva vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen. Jag tar hjälp av bilden och orden när jag berättar.
Jag kan beskriva och förklara vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen. Jag tar hjälp av bilden när jag ritar och berättar.
Flyter/flyter inte
Jag kan namnge några saker som flyter och inte flyter på vatten.
Jag kan enkelt förklara vad det är som gör att en sak flyter alt. sjunker. Jag kan ge några exempel vad som påverkar om saker flyter eller ej.
Experiment/undersökning
Jag kan ställa en enkel hypotes (vad jag tror kommer att hända), skriva något om resultatet (vad hände?) och skriva en enkel slutsats (varför jag tror att just det hände?)