👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och energiflöden åk 4

Skapad 2019-01-03 21:29 i Västerby skola Hedemora
Ett tema om på vilka sätt energi kan flöda och hur man gör för att hålla värmen.
Grundskola 4 Fysik
Hur kan man känna värmen från en brasa?Varför bränner du dig på en sked som du har haft i en varm kastrull? Hur kan en termos hålla värmen? Hur ska man klä sig i vinterkylan? Hur gör djuren för att klara kylan? Det här temat kommer att ge dig svar på dessa frågor.

Innehåll

Undervisning:

Vi kommer att med försök visa hur olika material leder värme olika bra.

Vi kommer att göra försök som demonstration och i grupp med värme och kyla och skriva rapport om några av dem.

Du kommer i grupp få konstruera en termos av en PET-flaska och sen undersöka hur bra den fungerar.

Vi kommer att prata om hur man bäst klär sig för att klara kyla och värme. 

Vi kommer att se filmer som handlar om värme och kyla.

Vi läser texter i Koll på No 4 Biologi, fysik, kemi.

Målen med temat:

Du ska kunna berätta hur man klär sig för att bäst hålla värmen och varför.

Du ska kunna ge några exempel på hur djur gör för att skydda sig mot kyla och för att kyla av sig.

Du ska kunna förklara begreppen isolering, strålning, strömning och ledning och ge exempel på detta.

Du ska känna till att varm luft tar mer plats än kall.

Du ska kunna planera,genomföra och dokumentera enklare undersökningar och jämföra resultaten med andra.

 

Bedömning:

Hur visar du vad du har lärt dig?

Du deltar i samtal, genomför undersökningar och dokumenterar dem.
I slutet av temat kommer du att i grupp få några frågor som ni ska svara på tillsammans.

Jag kommer att bedöma

 • hur väl du genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar
 • hur väl du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar med text och bild
 • hur väl du kan föra enkla samtal om likheter och skillnader mellan olika resultat och vad dessa kan bero på
 • hur väl du kan använda fysikens begrepp

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Värme och energiflöden

Du har inte godtagbara kunskaper
Utvecklingsförslag
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
 • Fy  E 6
Du har svårt att delta i diskussionerna.
Du kan använda stödmeningar till hjälp.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
 • Fy  E 6
Du kan trots stöd inte genomföra enkla undersökningar.
Du kan be din kamrat eller lärare att visa hur du ska genomföra undersökningarna.
Du kan genomföra enkla undersökningar med hjälp av planeringar.
Du kan genomföra enkla undersökningar och du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
 • Fy  E 6
Du kan inte använda utrustning på ett säkert sätt.
Du kan be din kamrat eller lärare att visa hur du ska använda utrustningen.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
Jämföra sitt och andras resultat, föra resonemang om likheter och skillnader, samt ge förslag på förbättringar.
 • Fy  E 6
Du behöver stöd för att jämföra ditt och andras resultat, föra resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag på förbättringar.
Du kan be din lärare att ge dig stödord till hjälp.
Du kan jämföra ditt och andras resultat, föra resonemang om likheter eller skillnader samt ge förslag på förbättringar.
Du kan jämföra ditt och andras resultat, föra resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag på förbättringar.
Dokumentera
Göra enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
Du gör ingen dokumentation alls, eller så är den inte begriplig.
Du ska lyssna och titta mer noga när din lärare går igenom hur du ska skriva en hypotes och om själva resultatet.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan göra enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild. Du använder begreppen på rätt sätt.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Kan förklara begreppet isolering och kan ge något exempel från vardagen, tex termos, hus.
 • Fy  E 6
Du behöver stöd för att förklara vad isolering är.
Du kan använda begreppskort för att träna på begreppen.
Du kan förklara vad isolering är.
Du kan förklara vad isolering är och ge exempel från vardagen.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Kan förklara begreppen ledning, strömning, strålning.
 • Fy  E 6
Du behöver stöd för att förklara begreppen ledning, strömning och strålning.
Du kan använda begreppskort för att träna på begreppen.
Du kan förklara något av begreppen ledning, strömning och strålning.
Du kan förklara begreppen ledning, strömning och strålning och ge exempel från vardagen.
Energins källor, användning och flöde
Kan ge exempel på material som är bra eller dåliga på att leda värme.
 • Fy  E 6
Du kan inte ge exempel på material som leder värme bra eller dåligt.
Du kan få ord och begrepp förklarade när du ska läsa faktatexter.
Du kan ge exempel på material som leder värme bra eller dåligt.
Du kan ge exempel på material som leder värme bra eller dåligt och förklara varför.
Energins källor, användning och flöde
Vet att värme rör sig från varmt till kallt och kan beskriva detta utifrån undersökningar och vardagen.
 • Fy  E 6
Du vet inte att värme rör sig från varmt till kallt.
Du kan vara mer aktiv vid undersökningar.
Du vet att värme rör sig från varmt till kallt.
Du vet att värme rör sig från varmt till kallt och kan förklara varför.