👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen

Skapad 2019-01-04 08:47 i Ättekullaskolan Helsingborg
Vi kommer nu att arbeta med kroppen, hur den fungerar, vilka kroppsdelar vi har och vad vi behöver för att må bra.
Grundskola 2 Engelska NO (år 1-3) Svenska
Vilken är den största muskeln i kroppen? Varför måste man äta? Hur stor är en magsäck? Hur kan man känna olika smaker? Hur blir det bajs av maten vi äter? Varför fiser man? Hur kan kisset vara olika färg? Hur ofta måste man borsta tänderna? Varför är det viktigt att motionera? Hur många timmar behöver vi sova? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på under arbetet med kroppen...

Innehåll

KONKRETISERADE MÅL

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • berätta och förklara hur delar av människokroppen fungerar
 • förstå vad du behöver för att må bra
 • kunna berätta om våra sinnen och deras funktion
 • kunna tillverka och använda dig av en faktakarta/tankekarta för att producera texter och minnas det du lärt dig
 • kunna bearbeta din text på ett enkelt sätt
 • kunna söka information från olika källor
 • benämna några kroppsdelar på engelska

ARBETSSÄTT

Målen ovan kommer vi att uppnå genom att:

 • diskutera och samtala om kroppen
 • läsa faktatexter
 • skriva egna texter och bearbeta dem på ett enkelt sätt
 • titta på film och bilder
 • göra experiment med våra sinnen
 • undersöka delar av riktiga organ 
 • i bild lära oss kroppens proportioner   
 • sjunga sånger om kroppen både på svenska och engelska
 • lära oss kroppsdelarna på engelska

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur människokroppen fungerar
 • berätta vad du behöver för att må bra
 • kunna berätta om våra sinnen och deras funktion
 • tillverka och använda dig av en faktakarta/tankekarta
 • kunna bearbeta din text på ett enkelt sätt
 • söka information från olika källor
 • kunna kroppsdelar på engelska

Vi kommer också att titta på i vilken utsträckning du:

 • deltar i samtal vi har tillsammans
 • utför experiment
 • engagerar dig i arbetsområdet t ex genom att göra ditt bästa i bilder och texter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3