👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What’s the Time F-3

Skapad 2019-01-04 10:35 i Tomtberga modersmål Huddinge
Tema:, Tiden, Klocka, månader, säsong osv
Grundskola F – 3 Modersmål
Days of the week, months of the year, seasons. Analogue, digital time. Time expressions. Time travel.

Innehåll

 

Read a Poem about days of week, eg Solomon Grundy, make simple series of drawings to illustrate days. 

Create simple story based on ‘Whoops there go my trousers!’ 

Worksheet on Months of the year, connected with seasons. 

Which months have the most birthdays? season? Collect information within the group and family members.. Make a simple block chart. 

‘Telling the time” book Kipper’s Day’Make an analogue clock, compare digital time work on time expressions, minutes, hour, o’clock, half, to/past.

Talk about their normal daily rountines fill in simple time schedule. Compare with others in the group.

If you could travel in time, would you travel to the future or into the past? What would school be like?Draw or write your ideas.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3