👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik kapitel 6: Ekvationer, uttryck och problemlösning

Skapad 2019-01-04 10:40 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 6 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Innehåll

Presentation

Du kommer att arbeta:

 • med metoder för enkel ekvationslösning. 
 • att skriva och förenkla uttryck
 • att lösa problem med hjälp av ekvationer

Förmågor

Kommunikation: föra och följa matematiska resonemang samt använda matematikens uttrycksformer för att samtala och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Reflektion: värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat samt använda matematiskt tänkande för vidare studier i vardagslivet

Kreativitet: lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Samarbete: lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Ansvar: känna tillit till egen förmåga samt ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö

Undervisning

 Du kommer att få arbeta med: 

 • likhetstecknets innebörd
 • likheter och olikheter
 • ekvationer med hjälp av informell metod
 • ekvationslösningar
 • tolka och skriva numeriska uttryck
 • tolka och skriva algebraiska uttryck
 • begrepp
 • matematiska resonemang
 • problemlösning
 • tolka resultat, dra slutsatser och se rimlighet
 • enskilt arbete samt par- och grupparbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6