Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter

Skapad 2019-01-04 11:00 i Olaus Petri skola Stockholm Grundskolor
Vi ska arbeta med att läsa olika slags dikter samt skriva egna dikter på varierat sätt. Vi kommer att läsa om några kända svenska diktare.
Grundskola 2 Svenska
"Någon gång ska vi dö du och jag Alla människor ska dö och alla djur och alla träd ska dö och blommorna på marken men inte allihop på samma gång utan då och då så att det knappt märks´´ Barbro Lindgren

Innehåll

Konkretiserande mål

Du ska under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla dina förmågor/dina kunskaper om:

 • läsa och lyssna på dikter i olika former.
 • förstå och resonera kring vad några olika dikter handlar om/vad de betyder.
 • skriva egna dikter utifrån olika dikters typiska drag, rimdikt, femstegsdikt, sinnesdikt, årstidsdikt samt namndikt.
 • skapa en bild till din dikt.
 • bli bekant med några svenska diktare.

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa olika typer av dikter
 • gå igenom hur dikter kan vara utformade
 • skriva egna dikter utifrån deras typiska drag
 • rita/måla passande bild till dikten

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta din uppfattning om vad någon dikt handlar om/förmedlar.
 • skriva dikter utifrån givna instruktioner och typiska drag.
 • skapa en bild som hör ihop och förstärker din dikt.

Bedömningen görs genom:

 • din delaktighet i samtal om dikter och att du kan framföra dina tankar om en dikt.
 • granskning av dina texter och att 
 • din bild hör i hop med din text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: