Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen

Skapad 2019-01-04 11:28 i Friskolan Asken Grundskolor
Arbetsområde revolutioner
Grundskola 7 – 9 Historia
I Frankrike startade sommaren år 1789 en rad viktiga händelser som kom att forma det samhälle vi lever i idag på många sätt. Under tio år pågick den franska revolutionen som ledde till att den enväldige kungen störtades och det gamla ståndsamhället avskaffades. Folket, det tredje ståndet, fick nu vara med och bestämma. Det var ingen enkel och rak väg dit, det flöt mycket blod på Paris gator och revolutionärerna hade svårt att komma överens. År 1799 blev Frankrike åter ett envälde när Napoleon Bonaparte tog makten. Tankarna om demokrati, frihet och jämlikhet hade dock spridit sig och Europa blev sig aldrig mer likt.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Rogers mål

Efter genomgånget arbetsområde ska du kunna

  • beskriva de viktigaste orsakerna till att franska revolutionen bröt ut
  • återberätta de viktigaste händelserna i kronologisk ordning
  • beskriva Napoleon Bonaparte och hans roll i den franska revolutionen
  • redogöra för de viktigaste följderna av den franska revolutionen
  • nationalismen
  • politiska ideologier som liberalism och konservatism

 

Arbetssätt

Du kommer att delta i föreläsningar, vara med i diskussioner, se på film och svara på frågor.

Utvärdering och bedömning

Jag kommer att bedöma hur du når målen kopplat till betygskriterierna genom ditt lektionsarbete samt ett skriftligt prov.

Matriser

Hi
Matris Historia franska revolutionen

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Inte nått kunskapskraven
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ännu inte nått kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Begrepp och metoder
Ännu inte nått kunskapskraven
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Ännu inte nått kunskapskraven
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Ännu inte nått kunskapskraven
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Ännu inte nått kunskapskraven
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Inte nått kunskapskraven
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ännu inte nått kunskapskraven
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: