Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading

Skapad 2019-01-04 15:05 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 6 Engelska
Under terminen kommer vi att läsa olika texter, till exempel "Diary of a Superhero", "Ghosting", "Love bites" och "Falling".

Innehåll

Vi kommer att läsa texterna tillsammans, enskilt samt lyssna på inspelning av texterna. Sedan arbetar vi med texten på olika sätt. Vi översätter, plockar ut svåra ord, svarar på frågor och skriver korta texter. 

 

Syfte:

I arbetsområdet får eleverna utveckla förmågan att: 

 

 • förstå och tolka innehållet i texterna
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd 

Arbetsformer:

 • Lyssna på uppläst text
 • Textläsning i par
 • Dramatisering av innehållet
 • Läsförståelse - diskussioner om texten och besvara frågor om texten
 • Skrivuppgifter (review, fördjupningsuppgift)
 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 

 • läser enkla texter på engelska och visar att du förstår innehållet genom att besvara frågor på egen hand
 • visar att du förstår enkel talad engelska genom att lyssna på textuppläsning och sedan deltar i diskussion om texten
 • uttalar engelska
 • uttrycker dig muntligt och skriftligt
 • använder dig av strategier för att göra dig förstådd 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Reading

E
C
A
Förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydlig talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad enkel engelska lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tyligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Strategi
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven visar sin förståelse och genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet. Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och, göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar och olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga och framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: