Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No år 1 Vt 2019

Skapad 2019-01-04 15:23 i Ljungbyskolan Falkenberg
So vt 2019 År 1 Vi kommer att arbeta med följande:Under vårterminen kommer vi att arbeta med: Vi fortsätter arbeta med året. (veckans dagar, månader och årstider) Livscyklar hos några djur och växter. Må bra! Motion. Olika kroppsdelar och sinnen. Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Vårblommor. Dokumentation av enkla undersökningar med bild och text.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Under vårterminen kommer vi att arbeta med: Vi fortsätter arbeta med året. (veckans dagar, månader och årstider) Vinterfåglar Livscyklar hos några djur och växter. Må bra! Motion. Olika kroppsdelar och sinnen. Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Vårblommor. Dokumentation av enkla undersökningar med bild och text.

Innehåll

Stöd för att skriva planering(för pedagoger)som tas bort innan publicering. För att planeringen ska följa plan för förbättrad undervisningskvalitet tänk på följande förhållningssätt: inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande.

Lathund för att skapa och tilldela en planering

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Undervisning och arbetsformer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: