👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete Förskoleklass Havet

Skapad 2019-01-04 15:28 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Den här planeringen kommer genomsyra hela skoldagen samt läsåret. Vi ska utveckla ett förhållningssätt, hur vi är mot varandra och hur vi vill att andra är mot oss.
Grundskola F Svenska SO (år 1-3) Samhällskunskap
Jag, kamraterna och skolan. För att du ska kunna vara en bra kamrat, behöver du lära känna dig själv. För att alla ska må bra och lära sig så mycket som möjligt i förskoleklassen krävs att man bland annat kan samarbeta, visa hänsyn och följa gemensamma regler.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • våga prata inför mina klasskamrater
 • uttrycka vad jag känner i olika situationer
 • våga prova nya saker
 • vänta på min tur
 • veta vad samarbete innebär
 • låta andra vara med och bestämma i leken
 • veta vad ordet respekt betyder
 • förstå vad begreppet integritet innebär
 • visa förståelse och inlevelse för andras sätt att tänka och vara
 • kunna skolans regler och visa förståelse för varför vi har regler
 • lära dig att förhålla dig till konflikthantering och att göra val
 • hålla ordning på mina kläder och mina böcker

Det här ska vi göra:

 • arbeta aktivt med skolans regler
 • delta i dialogiska samtal
 • delta i charader och korta dramatiseringar
 • tematiska högläsningsböcker där vi lyfter texten till samtal
 • ta ställning i olika frågor genom att svara ja eller nej på olika påståenden 
 • delta i bestämmandet av klassens och skolans regler (klass- och elevråd)
 • träna samarbete genom lärpar i olika uppgifter
 • tillgängliga lärare som lyfter och problematiserar "händelser"

Kartläggning:

 • aktivt deltagande i diskussioner
 • att kunna motivera ditt ställningstagande i olika påståenden
 • rita och skriva olika sociala uppgifter/händelser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -