👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2019-01-04 15:52 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska jobba med tal som är mindre än 1.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • Vad ett bråk är
 • Hur man tecknar bråk
 • Hur man räknar med bråk
 • Sambanden mellan bråktal, decimaltal och tal i procentform

Begreppslista:

 • bråk
 • bråktal
 • bråkstreck
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • decimaltal
 • decimaler
 • procentform
 • hel
 • halv
 • tredjedel
 • fjärdedel
 • femtedel
 • tiondel
 • hundradel
 • tusendel

Tidsplan:

Vi planerar att arbetet kommer att ta 6 veckor. 

Hur det ska bedömas:

Jag kommer att bedöma vad du kan under diskussioner men du kommer också att få chans att visa dina kunskaper genom ett antal småprov och ett större sammanfattande prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6