👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So år 1 Vt 2019

Skapad 2019-01-04 16:11 i Ljungbyskolan Falkenberg
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer. Livsfrågor med betydelse för eleven ex. gott/ont rätt/orätt kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Miljöfrågor utifrån elevens vardag ex. trafik, energi och matvaror.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer. Livsfrågor med betydelse för eleven ex. gott/ont rätt/orätt kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Miljöfrågor utifrån elevens vardag ex. trafik, energi och matvaror.

Innehåll

Stöd för att skriva planering(för pedagoger)som tas bort innan publicering. För att planeringen ska följa plan för förbättrad under

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3