👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEKNIK - Teknisk utveckling, lösningar för konstruktioner och informationsteknik

Skapad 2019-01-04 18:48 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola F – 9 Teknik
Teknik finns överallt där det finns människor. Här kommer du bland annat att få lära dig mer om teknisk utveckling, lösningar för olika konstruktioner, form och funktion.

Innehåll

A.  MÅL OCH SYFTE

        Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att:

 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.                                                                   

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

      Här får du möjlighet att bland annat lära dig mer om:

 • sambandet mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg.
 • hur olika konstruktioner kan påverka hållfastheten.
 • att kunna se tekniska perspektiv på resursutnyttjande och miljö.
 • ord och begrepp vid olika tekniska lösningar.
 • bruksföremål i ett designperspektiv.
 • den tekniska processen vid framtagandet av nya idéer.
 • dokumention vid designprocessen.
 • hur viktigt det är att kunna visualisera en idé.
 • teknisk ritning, några baskunskaper.

C.  METOD FÖR ATT NÅ MÅLEN

 • Föreläsningar
 • Individuella instruktioner
 • Diskussioner i mindre och större grupper
 • Övningar och konstruktioner i olika material
 • Pedagogiska filmer och litteraturstudier

D.  VISA LÄRANDE

 • I samband med övningar, konstruktioner, diskussioner samt vid muntliga redovisningar finns möjlighet att visa lärprocessen.

Uppgifter

 • Form och funktion - designprocessen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.
  Tk  7-9
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  7-9