👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och högtider

Skapad 2019-01-06 10:40 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi ska följa årets högtider. Skaffa oss kunskaper kring olika religioner deras högtider, symboler och berättelser. Vi ska lära oss om olika platser för religionsutövning samt om kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Innehåll

Vad?

Undervisningens innehåll:

 • Vad är religion?
 • Olika religioners grundare, tro, anhängare, symboler, skrift och heliga byggnader
 • Vilken religion är störst i Sverige?
 • Högtider enligt svenska almanackan: halloween, allhelgonadag, advent, jul, nyår, trettondedag jul, tjugondag knut, alla hjärtans dag, påsk, valborg, kristi himmelfärd , pingst och midsommar
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden
 • Berättelser från kristendomen, islam och judendomen
 • Berättelser om gudar och hjältar i olika myter

 

 Hur?

Undervisningens genomförande:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • film
 • bilder
 • studiebesök
 • intervju
 • läsa texter som belyser ämnet
 • skriva texter som belyser ämnet

Hur blev det?

Bedömning av elevens förmåga att:

 • beskriva några platser för religionsutövning
 • ge exempel på någon högtid från kristendomen, islam och judendomen
 • ge exempel på symboler från kristendomen, islam och judendomen
 • ge exempel på berättelse från kristendomen, islam och judendomen
 • återge delar av innehållet i några berättelser ur bibeln
 • återge delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika myter
 • ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3

Matriser

SO
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SO åk 1-3

Undersöka omvärlden utifrån källor anpassade för årskursen
Se kommentar
Du behöver lärarstöd för att hitta fakta från källor och genomföra undersökningar
Du kan hitta fakta från källor och genomföra enkla undersökningar och sammanställa resultatet.
Du kan hitta fakta från källor, genomföra enkla undersökningar och sammanställa resultat samt göra en enkel analys.
Beskriva omvärlden utifrån källor och begrepp anpassade för årskursen
Se kommentar
Du återberättar fakta och använder begrepp utan att visa förståelse för vad det betyder.
Du beskriver och förklarar omvärlden och visar förståelse för vad det betyder genom att ge exempel.
Du beskriver och förklarar omvärlden, ger exempel och resonerar kring dem.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i SO för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör SO
Se kommentar
Du visar sällan din förmåga att kommunicera dina kunskaper i ämnet.
Du använder kunskaper, beskriver och ger exempel för att kommunicera i ämnet.
Du har god kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt i ämnet.
Göra för årskursen anpassade jämförelser inom ämnet.
Se kommentar
Du återger fakta utan jämförelse
Du gör enkla jämförelser genom att se likheter och skillnader.
Du ser likheter och skillnader och resonerar kring dem.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.