Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1900-talets historia

Skapad 2019-01-06 11:57 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 9 Historia
Arbetsområdet stäcker sig genom stora delar av 1900-talet. Första världskriget, ryska revolutionen, mellankrigstiden, andra världskriget, förintelsen och kalla kriget fram till murens fall 1989.

Innehåll

Arbetsområde:

v. 3-6. Första världskriget och ryska revolutionen.

v. 8-14.  Mellankrigstiden, andra världskriget, förintelsen och efterkrigstiden/kalla kriget.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av de samhällsförändringar som skedde

-  beskriva hur människors levnadsvillkor, handlingar och värderinga påverkade och påverkades av den tid de levde i

-  beskriva samband mellan olika tidsperioder (dåtid och nutid). Hur hänger det ihop?

Jag kommer bedöma dina kunskaper:

- om historiska förhållanden och skeenden (hur du kan återberätta vad som hände)

- din förmåga att använda och tolka historiskt källmaterial

 

Undervisning:

- föreläsningar

- texter

- faktafilmer

- tidslinje

 

Uppgifter:

Första världskriget: Inlämningsuppgifter och tidslinje med orsaker och konsekvenser av första världskriget.

-Propagandaaffischer, muntlig uppgift

-Folkmordet på armenier och assyrier, muntlig uppgift

-En tysk 14-årig flickas dagbok, muntlig uppgift

-Faktafrågor om första världskriget, drive.

-Inlämningsuppgifter om första världskriget. Inlämning på unikum 8/2

 

Begreppslista:

Första världskriget: pacifist, fredsrörelser, imperialism, nationalism, ententen, centralmakterna, svarta handen, svarta veckan, mobilisera, propaganda, skyttegravskrig, västfronten, östfronten, ockupera, kulsprutor, neutral, folkmord, separatfred, Versaillefreden, NF, spanska sjukan, Parisfrederna, tsar, livegen, duman, sovjet, bolsjevik, oktoberrevolutionen, statskupp, röda armén, Sovjetunionen.

Mellankrigstiden: aktier, svarta torsdagen, börskrasch, New Deal, depression, inflation, kollektivjordbruk, kulaker, femårsplaner, Gulag, massarbetslöshet, NSDAP, nazism, raslära, antisemitisk, koncentrationsläger, arier, fascistparti.

Andra världskriget: livsrum, SS, protektorat, Molotov-Ribbentrop-pakten ,Münchenöverenskommelsen,  blixtkrig, RAF, Pearl Harbor, Operation Barbarossa, el-Alamein, landstigningen i Normandie, kapitulera, atombomb, Nagasaki, Hiroshima, Finska vinterkriget, quisling, förintelsen, pogromer, kristallnatten, getton, arbetsläger, förintelseläger, Nürnbergrättegången.

Efterkrigstiden: Kalla kriget, järnridån, luftbro, Belinblockaden, Nato, Warzawapakten, FN, generalförsamling, säkerhetsråd, veto, kol-, och stålunion, EU, Koreakriget, kapprustning, rymdkapplöpning, terrorbalans, kärnvapen, Berlinmuren, Västtyskland (BRD), Östtyskland (DDR), Stasi,  Kubakrisen, avkolonialisering, tredje världen, solidaritet,  Marshallplanen, Vietnamkriget, gerillarörelse, napalm,

Uppgifter

 • Inlämningsuppgifter om första världskriget

 • Faktafrågor om första världskriget

 • Faktafrågor om andra världskriget.

 • TidslinjeWWI

 • Går det att förklara förintelsen?

 • Frågor om WWII

 • Går det att förklara förintelsen?

 • Inlämningsuppgifter om första världskriget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: