Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur ska det gå för jorden?

Skapad 2019-01-06 12:17 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Gapet mellan de fattigaste länderna och de mycket rika i världen har ökat, och kontrasterna i världen är stora. Men, samtidigt har stora förbättringar skett i kampen mot fattigdom. Det finns fattigdom överallt i världen, men det är framför allt i utvecklingsländerna som många människor lever under särskilt svåra förhållanden. Fattigdom är inte bara att vara utan pengar. Det är också att inte kunna läsa och skriva, eller att inte kunna påverka sin framtid. Fattigdom är att inte ha någon makt, att inte ha möjlighet att välja vad man vill göra. Det första steget till förändring är att skaffa dig kunskap. Om du vet vad som orsakar orättvisor kan du enklare arbeta för att förändra dem. Nu sätter vi igång!

Innehåll

 

¤SYFTET ÄR ATT DU SKA FÅ MÖJLIGHET ATT UTVECKLA KUNSKAPER OM, OCH KUNNA GÖRA JÄMFÖRELSER MELLAN, OLIKA PLATSER, REGIONER OCH LEVNADSVILLOR. DU SKA OCKSÅ FÅ UTVECKLA KUNSKAPER OM HUR VI KAN PÅVERKA FRAMTIDEN I RIKTNING MOT EN MER ACCEPTABEL LEVNADSMILJÖ FÖR ALLA.


¤MÅLET ÄR ATT DU KAN RESONERA OM OLIKA EKOLOGISKA, EKONOMISKA OCH SOCIALA HÅLLBARHETSFRÅGOR OCH REDOGÖRA FÖR FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR DÄR NÅGRA KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKA, SAMHÄLLE OCH NATUR VÄGS IN.¤ HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS?


Skriftlig bedömning.

Till uppgiften finns kopplad matris där det tydligt framgår vilka förmågor det är som bedöms på uppgiften och vad som krävs för olika nivåer.

¤ TID: V.45-51

 

 

 

 


¤ VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

- Min, din egen och klasskompisars respons

- Övningsuppgifter och faktatexter

- Mina PP/genomgångar/faktafilmer

- Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen
 ¤ VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

- Presentation av arbetsområdet.

- Övning där jag kollar av er förförståelse om arbetsområdets centrala begrepp 

- Introduktion/film – Totalt globalt – utrota extrem fattigdom https://urskola.se/Produkter/196899-Totalt-globalt-Utrota-extrem-fattigdom?cmpid=del:cl:20190106:urskola

- Genomgång/filmklipp– Milleniemålen/Agenda 2030 – 17 mål för en hållbar utveckling.

- Genomgång/filmklipp I-länder och U-länder – Hur mäter man om ett land är fattigt eller rikt?


- Övningsuppgift enligt EPA -Läsförståelse I-länder

- Genomgång/filmklipp– Vad är typiskt för ett U-land?

- Övningsuppgift – Välfärd– En jämförelse mellan I- och U-länder

- Övningsuppgift – Råvaroberoende

- Övningsuppgift – Pålitlig statistik? Källkritisk uppgift

- Övningsuppgift – Analys – För- och nackdelar med I- och U-länder

- Övningsuppgift – 10 frågor om samband

- Bedömningsuppgift skriftlig
¤ ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

I-land

 

U-land

 

LDC-länder

 

OECD-länder

 

NIC-länder

 

 BNP/capita

 

BNI

 

HDI

 

Koloni

 

Industrialisering

 

Export/import

 

Råvaror

 

Globala målen/Agenda 2030

 

FN

 

Bistånd

 

Infrastruktur

 

Multinationella företag

 

Milleniemålen

 

Världsbanken

 

Globalisering

 

Välstånd

 

Medellivslängd

 

Spädbarnsdödlighet

 

Analfabetism

 

Ränta

 

Mikrolån

 

Korruption

 

Inbördeskrig

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift -fattiga och rika länder

  • Namngeografi

Matriser

Ge
Matris kopplad till bedömningsuppgift fattiga och rika länder

E
C
A
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga och vad som är typiskt för i-länder och u-länder. Du har grundläggande kunskaper om sambanden mellan fattigdom och befolkningstäthet, naturresurser och klimat.
Du visar att du har goda kunskaper om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga och vad som är typiskt för i-länder och u-länder. Du har goda kunskaper om sambanden mellan fattigdom och befolkningstäthet, naturresurser och klimat.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga och vad som är typiskt för i-länder och u-länder. Du har mycket goda kunskaper om sambanden mellan fattigdom och befolkningstäthet, naturresurser och klimat.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga samt konsekvenserna av detta.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga samt konsekvenserna av detta
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga samt konsekvenserna av detta.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda de flesta av arbetsområdets begrepp.

Ge
Namngeografi, VÄRLDEN

Hur och på vad bedömningen kommer att grundas

Namngeografi
Enkel
Välutvecklad
Mycket välutvecklad
Begreppsförmåga
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva namn, läge och storlek av olika geografiska objekt i värden.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva namn, läge och storlek av olika geografiska objekt i värden.
Du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva namn, läge och storlek av olika geografiska objekt i värden.
Informationshanteringsförmåga
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: