Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk.2

Skapad 2019-01-06 12:48 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola F – 3 Musik
Under åk.2 tränar vi på de grundläggande momenten i musik. Spela, sjunga, skapa och samtala om musik.

Innehåll

Tidsperiod

 • ht-vt 18-19

Övergripande mål och riktlinjer

Kan använda kunskaper från de estetiska områdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv

 Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

 Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, dans och drama.

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål)

      -      kunna delta i spel på olika instrument

-          kunna sjunga olika sånger

-          kunna röra dig till musik

      -          kunna bidra när vi skapar egen musik och text

      -     delta i samtal om musik i olika sammanhang

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • delta i alla moment vi gör

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

      -          sång och spel i olika former

-          puls/takt övningar

-          imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner

-          rösten som instrument - träna sång

-          rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar i musicerande

-          musiksymboler, bilder och tecken

-          gestaltning av sånger och berättelser genom rörelser 

-          lyssna och måla

-     samtala och diskutera

 

Vi spelar och sjunger en massa låtar bla årstid-,stam och kanonsånger, använder rörelser för att gestalta, spelar rytminstrument i orkester, jobbar med ramsor/talkör som även blir en rap, lär oss förstå bilder och tecken som kan förklara musik, skriver egna texter till rapen m.m

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: