👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi & belfokning

Skapad 2019-01-06 14:48 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Geografi
Energi är förutsättningen för allt liv. Vi lär oss mer om icke förnybara och förnybara energikällor, samt varför de förnybara källorna är nödvändiga att utveckla ur hållbarhetsperspektivet. Vi lär oss även mer om befolkning och befolkningsfördelning samt kopplar det till hållbar utveckling.

Innehåll

Energi & befolkning -

 

Ord/begrepp att kunna:

Vi kommer tillsammans att välja ut de begrepp som är viktiga i arbetsområdet - dessa begrepp finns i boken på s.144-145, s.148-156 för energi och s.112-115, s.118-119 för befolkning. 

 Arbetsformer:

- Genomgångar
- Individuellt och par
- Filmvisning
- Diskussioner
- Övningar

 

- Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

- Jag kan använda och förklara ord som, förnybar, icke förnybar, energi, migration, integration.
- Jag kan resonera om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning.
- Jag kan ge förslag på lösningar som berör förnybar och icke förnybar energi. 
- Jag kan diskutera fördelar och nackdelar med att använda förnybar och icke förnybar energi.
- Jag kan resonera kring varför människor flyttar.

 

Bedömning baseras på: 

 - Läxförhör och skriftligt prov
 

 

- Tidsplan: v.2-4 För datum för prov och förhör se bifogad fil "Elevplanering" - under uppgifter. Prov är den 22/1

Uppgifter

  • Prov 22/1 Energi och befolkning

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.